Source :
NOS

Minister Helder wil wangedrag in de sportwereld aanpakken en wil dat alle trainers en bestuurders een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen. De minister hoopt dat het plan wordt opgenomen in het nieuwe Nationaal Sportakkoord. Tot nu toe is een VOG alleen verplicht in de topsport. Wat dit voor de paardensport gaat betekenen als deze plannen worden doorgevoerd, is nog niet bekend.

Minister Helder voelt zich verplicht om het goed te organiseren, vooral voor jonge mensen die aan sport doen. “We horen te veel verhalen over misstanden. Het is belangrijk dat iedereen goed kan trainen,” zei ze in NOS Radio 1 Journaal.

VOG
Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat iemands gedrag uit het verleden geen belemmering vormt voor een bepaalde functie. De verklaring is wettelijk verplicht voor onder anderen onderwijzers, gastouders en chauffeurs. Ook zorgpersoneel en mensen die werken met vertrouwelijke gegevens hebben een VOG nodig.

Meer overheid
Helder wil sowieso dat de overheid zich meer gaat bemoeien met de veiligheid in de sportwereld. Tot nu toe werd dit overgelaten aan de sportsector zelf. De eindverantwoordelijkheid ligt bij sportkoepel NOC*NSF.

Dat moet anders, vindt de minister. Ze wil onder meer ook aanvullende subsidievoorwaarden stellen aan het Instituut Sportrechtspraak. Dat houdt zich bezig met het tuchtrecht in de sport, maar functioneert wat Helder betreft niet goed in zaken over grensoverschrijdend gedrag.

In het Nationaal Sportakkoord staan afspraken tussen onder anderen de Rijksoverheid, de sportbonden, gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties. De partijen spreken nu over een nieuwe versie.

Lees hier het hele artikel.

© Nieuws.Horse 2018 | powered by Olland.biz