Een rondetafelgesprek op vrijdag 7 oktober gaat wat betreft de Military Boekelo-Enschede de aanzet opleveren voor een betere structuur van de Nederlandse eventingsport. Daarvoor wordt een gemêleerde groep stakeholders van de eventingsport uitgenodigd. De betere structuur moet resultaten opleveren richting de Olympische Spelen van 2028.

Voorzitter Robert Zandstra legt uit: ‘Het is best verwonderlijk dat in een tak van sport, waarin Nederland al vele jaren mondiaal gezien een zeer bescheiden rol speelt, wij een internationale topwedstrijd kennen als de Military Boekelo-Enschede. Niet alleen komen al decennia lang internationale topcombinaties naar Twente, op zaterdag wordt het coulisselandschap rond Boekelo ook overstroomd door tienduizenden bezoekers.’

‘Ik zie dat vanuit de KNHS activiteiten worden ondernomen. Daarnaast zijn er particuliere initiatieven en ook commerciële teams onderkennen deze ontwikkeling. De samenhang lijkt echter te ontbreken. Nodig zijn een breed gedragen visie, een plan van aanpak alsmede funding. Maar deze zijn momenteel onvoldoende geborgd om aan een solide toekomst voor eventing en evenementen te kunnen bouwen.”

Robert Zandstra stelt zich voor vanuit diverse invalshoeken met de aanwezigen de huidige positieve acties te benoemen en tegelijk nieuwe kansen te creëren. “Samen het gesprek aangaan met als doel enerzijds een gezamenlijk visie neer te leggen, maar ook voor een steviger fundament onder wedstrijden te zorgen. Ook dat is noodzakelijk, want dit jaar werden we zeer nadrukkelijk geconfronteerd met wedstrijden die om diverse redenen geen doorgang konden vinden. Daardoor kregen talentvolle combinaties te weinig kansen om zich door te ontwikkelen.”

“We zijn ervan overtuigd dat wij op deze bijeenkomst niet alleen kartrekkers vinden, we zullen ook het op deze bijeenkomst aanwezige bedrijfsleven mee krijgen in onze plannen en gedachten. Het ultieme doel van deze bijeenkomst is het leggen van een eerste steen onder een degelijke structuur voor de eventingsport richting de Olympische Spelen van 2028”, besluit Zandstra.

Foto: Sanne de Jong met Enjoy, Boekelo 2021, Libby Law Photography 

© Nieuws.Horse 2018 | powered by Olland.biz