Source :

KNHS

Er komen in de samenleving steeds meer vragen over het omgaan met dieren. Trendpanel Paard, een informeel ingestoken denktank die een relevante weerspiegeling van de hippische sector vormt, gaat met dit vraagstuk aan de slag.

Het Trendpanel Paard signaleert trends en ontwikkelingen binnen onze sector en vormt tevens een klankbord voor HAS Hogeschool bij de totstandkoming van de jaarlijkse Hippische Monitor. Organisaties als KNHS, FNRS en KWPN zijn daarin vertegenwoordigd, alsook bedrijven.

Binnen het Trendpanel vindt men dat een onderwerp als paardenwelzijn in goede samenhang met alle partijen moet worden opgepakt. Er zijn veel goede en mooie ontwikkelingen op dit gebied, maar ziet het grote publiek dit ook? En hoe zit het met de beeldvorming over paardrijden en paardenwelzijn? Wat weten mensen eigenlijk en hoe groot is de groep die zich zorgen maakt? Om daar achter te komen is besloten een groot publieksonderzoek te laten uitvoeren om zo een en ander boven water te krijgen. Uiteraard worden de resultaten bekendgemaakt tijdens Horse Event.

KNHS-directeur Theo Fledderus: “Bij een negatief geluid en slechte voorbeelden in pers of social media zullen mensen zich dingen gaan afvragen. ‘Ja, wat raar eigenlijk dat mensen op een paard zitten. Dan gaan ze er ook nog mee springen, en dat ook nog in de hitte. Wat willen ruiters eigenlijk? Zijn ze inderdaad alleen maar bezig met prijzen halen?’ Wij willen juist het andere verhaal laten horen. Hoe mooi de omgang met paarden is, iets dat ruiters dagelijks aan den lijve ervaren. Wat paarden ons kunnen geven, maar ook wat wij paarden te bieden hebben door met ze bezig te zijn. Zodat mensen zien dat wat we doen juist helemaal niet erg is voor het paard.”

© Nieuws.Horse 2018 | powered by Olland.biz