Source :

Wanneer een hengst als driejarige goedgekeurd wordt, dient als voorwaarde dat de hengst als vier- en vijfjarige deelneemt aan de hengstencompetitie. Voor oudere goedgekeurde hengsten geldt dit voor het lopende en direct daaropvolgende jaar. Om te kunnen nagaan of een hengst aan die verplichting voldaan heeft, is een ’transparantielijst’ gepubliceerd.

Om velerlei redenen kan een hengst soms niet of niet genoeg deelnemen aan een competitiejaar. Een hengst krijgt dan een jaar uitstel van deze verplichting. Er zijn echter ook hengsten die niet hebben voldaan aan de verplichting én nog steeds actief zijn in de fokkerij.

In de Fokkerijraad rijpaarden is dit verschillende keren onderwerp van gesprek geweest en nu is besloten een zogenaamde ‘transparantielijst’ te publiceren. Op deze wijze kan iedere fokker kennisnemen van de hengsten die niet hebben voldaan aan de competitieverplichting en in sommige gevallen wel actief zijn in de reguliere sport. Om dit alles in het juiste perspectief te zien is ook de meest recente sportkwalificatie in dit overzicht vermeld.

De transparantielijst leest u hier

© Nieuws.Horse 2018 | powered by Olland.biz