Copyright met betrekking tot Nieuws.horse  

 

                                

versie 20122018
  1. Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot Nieuws.horse en het logo van Nieuws.horse, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij BYDA Management BV (hierna: Nieuws.horse).
  2. De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij Nieuws.horse.
  3. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nieuws.horse is het niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.
  4. Voor gebruik op een andere website mogen de eerste vijftig woorden van een artikel worden overgenomen, moet de bron vermeld zijn en moet een werkende hyperlink naar het volledige artikel op Nieuws.horse worden geplaatst. Volledige artikelen mogen niet worden overgenomen, in welke vorm of wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de redactie van Nieuws.horse. Op verzoek kan daarvan worden afgeweken via een e-mail naar redactie@nieuws.horse, onder vermelding van de reden van overname. Schending van het auteursrecht wordt aangepakt.
  5. Indien en voor zover de inhoud van deze website bestaat uit bijdragen van gebruikers, rusten de rechten daarop bij deze gebruikers (tenzij in de gebruikersvoorwaarden van deze website afstand is gedaan van deze rechten en/of deze rechten zijn overgedragen aan Nieuws.horse.
  6. Nieuws.horse heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van Nieuws.horse sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.
  7. Nieuws.horse heeft tevens het recht om – tenzij anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.

 

© Nieuws.Horse 2018 | powered by Olland.biz