Langeweg op blote voeten naar de Derby

Langeweg op blote voeten naar de Derby

Geluk en pech liggen in de drafsport dicht bij elkaar. Hugo Langeweg schreef voor het Criterium der Driejarigen, dat gistermiddag in Wolvega werd verreden, twee paarden in maar de kansrijkste bleef met een zware blessure op stal. Dat was Keytowin Starro, vorig jaar met afstand de beste draver van de jaargang.

Gelukkig redde de tweede troef Kattuso Boko de eer. Hij domineerde de eerste klassieker van dit jaar. In het criterium ging het om bijna negentienduizend euro aan prijzengeld, waarvan de helft voor de winnaar was. Dat na het terugtrekken van de favoriet slechts zes paarden kwamen opdraven, was teleurstellend, maar ook begrijpelijk. Door de gedwongen coronapauze zijn in vrijwel alle landen, ook in Nederland, de klassiekers acht weken vooruit geschoven. De piek ligt nu in oktober, als de oorspronkelijk voor augustus geplande Derby wordt verreden.

Veel trainers lieten om die reden het Criterium der Driejarigen aan zich voorbij gaan. Hugo Langeweg niet, hij vertrouwde noodgedwongen op zijn tweede keuze en die klaarde de klus. Jaap van Rijn nam met Kattuso Boko na de eerste bocht de leiding over en niemand slaagde er daarna nog in om hem het vuur na aan de schenen te leggen. De hengst won in 1.15,9 en was duidelijk beter dan een maand eerder, toen hij bij zijn rentree derde werd in Hamburg.

,,Daar liep hij met ijzers, noodgedwongen. De Duitsers staan niet toe dat driejarige paarden zonder ijzers lopen, ze zien dat als een vorm van dierenbescherming. Belachelijk, want een paard als Kattuso komt op blote voeten veel beter in zijn loop. Je doet hem daar een plezier mee”, zei Van Rijn na afloop. Gelukkig wacht de zoon van de in Europa totaal onbekende Amerikaanse dekhengst Swan For All straks de Nederlandse Derby. Hij mag dan wel zonder ijzers lopen. ,,Dat scheelt alles, hij heeft mij vandaag zeer overtuigd.”

In het slechts vijf koersen tellende programma dat werd bezocht door zo’n 250 toeschouwers faalden nogal wat favorieten. Zo won Regiment 44 tegen 1, ook tot verrassing van trainer en rijder Michel Rothengatter. ,,Normaal neem ik met hem de kop, maar hij had even niet gelopen omdat er geen geschikte koersen voor hem waren. Dus besloot ik om het eens vanuit het veld te proberen. Ondanks een zwieper die we kregen in de laatste bocht won hij het makkelijk”, zei Rothengatter, die de smaak te pakken had en meteen weer won met de outsider Ennis Stone.

Tweemaal bleef de winst binnen de Friese provinciegrenzen. Cees Kamminga uit Oudeschoot won met zijn Duitse Derbykandidaat Gold Cap BR en Chiel Wildhagen sloeg toe met Karola die in het bezit is van Eelke Kruis uit Terband. Die laatste zege zag niemand aankomen, ook de winnende rijder niet. ,,Ik dacht tweede of derde te kunnen worden, maar toen de favoriet van start af sprong wist ik dat er kansen waren”, zei hij nadat hij van start tot finish het tempo had aangegeven.

Zijn merrie had ook tegen Kattuso Boko kunnen starten in het criterium, maar die opgave werd bewust gemeden. ,,Ik ging ervan uit dat we daar niets in te zoeken hadden, maar nadat Keytowin Starro eruit was hadden we dat best kunnen wagen. Een typisch geval van ‘achteraf weet je alles beter’. Feit is dat Karola zich vandaag heeft laten zien en ik denk dat ze goed genoeg is om straks in de Merrie Derby een rol te spelen.”

Lammert Tel: We hebben onze achterban top voor elkaar

Lammert Tel: We hebben onze achterban top voor elkaar

Vandaag heeft de KNHS-initiatiefgroep aangespannen sport een persbericht gepubliceerd met de mededeling dat voormalige Totilas-eigenaar Cees Visser de voorzitter wordt en dat vanuit de nieuwe groep handhaving en de kwaliteit van het jurycorps speerpunten zijn. Het is natuurlijk de vraag wat de Stichting Aangespannen Sport ervan vindt. Lammert Tel: ‘De saamhorigheid binnen de aangespannen sport is groter dan ooit.’

‘Weet je, in principe is elk initiatief om iets te verbeteren positief. Het is jammer dat het bericht zo beperkt is: het is nog niet duidelijk wie er verder in het bestuur zit en wat de concrete plannen zijn. Eigenlijk heb ik verschrikkelijk de pest erover in hoe het gaat. Het heeft allemaal niks meer te maken met de belangen van de paardensport. We hebben bijna 20 jaar gevochten, er is heel veel toegezegd, heel veel beloofd, maar nooit iets waargemaakt. Dat gevecht en gestrijd, dat word je wel een keer zat, maar we geven niet op, nooit. Het vertrouwen in het succes van de initiatiefgroep is 0,0.’

‘Wij hebben binnen de Stichting Aangespannen Sport drie verenigingen, met per discipline een gekozen bestuur. Met verenigingsstatuten. We hebben een tuchtcommissie onder leiding van mr. Jan Veldhuis, we hebben een reglement ongeoorloofde middelen. We hebben een technische commissie waarin o.m. welzijnsaspecten worden behandeld. Joh, wij vinden als geen ander dat het welzijn van onze paarden van belang is! Juist op dat punt wordt het door de KNHS nu op de spits gedreven.

‘We hebben bij de tuigpaarden 350 leden, in totaal 700 leden, een hechte achterban, eigenlijk is het één grote familie, een onverdeelde club. Weet je, er is altijd wel iemand bij die het ergens niet mee eens is, ik had iemand daaruit verwacht in de initiatiefgroep. Maar niet iemand van buitenaf. De historie heeft geleerd dat als je zo’n club bij elkaar wilt houden, dan moet je iemand uit de paardenwereld hebben.’

‘In die wereld hebben de concoursuitschrijvende verenigingen een belangrijke rol, die zijn ook onverdeeld in hun mening. We hebben binnenkort vanaf 8 augustus 6 tot 8 wedstrijden, ook bij verenigingen die het mailtje van de KNHS gehad hebben. Ze zeggen: wíj zijn de gastheer, de concoursrijders zijn de gasten.’

Kees Visser voorzitter aangespannen sport

Kees Visser voorzitter aangespannen sport

Kees Visser, de vroegere eigenaar van Totilas, wordt voorzitter van de nieuwe KNHS-initiatiefgroep aangespannen sport. Daarover is vandaag een persbericht uitgegeven. De kwaliteit van het jurycorps en de handhaving op de velden zijn speerpunten. Kees Visser huurt naar het schijnt stallen op het centrum in Ermelo.

Door de bestuurlijk complexe situatie die is ontstaan na de breuk tussen KNHS en VTN en daarna VHN en VFT is er door een kleine groep liefhebbers van de aangespannen sport een Initiatiefgroep Aangespannen Sport opgericht. Nu de KNHS duidelijkheid heeft geschapen in haar beleid ten aanzien van de gehele sport en dus ook de aangespannen sport is het moment aangebroken dat de Initiatiefgroep Aangespannen Sport naar buiten treedt.

De initiatiefgroep heeft als doel het faciliteren van aangespannen wedstrijden onder de vlag van de KNHS waarbij de Happy Athlete voorop staat en waar dierenwelzijn, sportiviteit, fatsoen en vakbekwaamheid de norm zijn.

De KNHS onderschrijft de visie van de initiatiefgroep dat de bond hierin de laatste jaren in gebreke is gebleven. Dit wordt door de KNHS betreurd en juist deze zelfreflectie geeft ons de ambitie de sport binnen de KNHS te behouden en met volledige inzet en ondersteuning van de KNHS te verbeteren. Nu zowel het VFT bestuur ervoor kiest gelijk aan het VHN bestuur om zonder inspraak van de leden de KNHS de rug toe te keren, willen wij ons initiatief toelichten. In de het geruchtencircuit gonzen namen van personen die erbij betrokken zouden zijn; deze namen zijn volstrekt onjuist.

De initiatiefgroep heeft Kees Visser (voormalig eigenaar Moorland Totilas) bereid gevonden om voorzitter te worden van de vereniging in oprichting. We hebben afspraken gemaakt dat de KNHS samen met ons aan de slag gaat om de kwaliteit van het jurycorps te verbeteren. Ook krijgt handhaving op de velden de aandacht die het verdient waarbij de Happy Athlete en fatsoenlijk gedrag hoog in het vaandel staan. Wie echter niet bij de KNHS wil rijden is vrij om te gaan.

Samengevat: de KNHS is niet perfect maar is wel het ‘thuis’ van Hippisch Nederland. We willen behouden wat goed is en samen verbeteren wat verbeterd moet worden.

WERELDKAMPIOENSCHAPPEN ENDURANCE UITGESTELD TOT 2021

WERELDKAMPIOENSCHAPPEN ENDURANCE UITGESTELD TOT 2021

De Wereldkampioenschappen Endurance zijn uitgesteld tot mei 2021. Het besluit tot uitstel volgt op een akkoord tussen de FEI, de Italiaanse Nationale Federatie en de organisatoren in Pisa. Dat brengt het EK in september in Ermelo niet in gevaar.

De kampioenschappen zouden in september van dit jaar worden gehouden in San Rossore, Pisa, maar de pandemie en de beperkingen op zowel reizen als trainen van paarden hebben ertoe geleid dat het simpelweg niet mogelijk was om de oorspronkelijke datum te behouden. Tijdens een buitengewone bestuursvergadering op 19 juni gaf het FEI bestuur de definitieve goedkeuring het WK naar mei 2021 te verplaatsen.

Het FEI-bestuur kwam ook overeen om de kwalificatieperiode voor deze kampioenschappen te verlengen, zodat paarden en ruiters meer tijd hebben om zich te kwalificeren na de onderbreking. Details zullen later worden vastgesteld en meegedeeld.

Volgend jaar staan er al twee continentale kampioenschappen op het programma: de FEI Endurance Pan American kampioenschappen in Brazilië van 28-29 juli en de Europese kampioenschappen die in Ermelo worden gehouden van 6-11 september. De FEI heeft vorige week proactief contact gezocht met alle 51 nationale federaties uit de endurancesport om hun mening te horen over het voorgestelde uitstel van het WK en de mogelijke impact ervan op de kalender van volgend jaar.

Over het doorgaan van het WK voor jonge endurance-paarden en het EK voor de jeugd in het Spaanse Vic (25-27 september) wordt deze week door de FEI vergaderd.

VERT, VHN en VFT blijven apart maar gaan samen in Stichting Aangespannen Sport

VERT, VHN en VFT blijven apart maar gaan samen in Stichting Aangespannen Sport

Onlangs maakten de VERT (tuigpaarden), VHN (hackney’s) en VFT (Friese paarden) bekend om gezamenlijk los van de KNHS verder te gaan. Inmiddels zijn de plannen hiervoor verder uitgewerkt en concreet geworden. De drie verenigingen zullen in de toekomst zelfstandig blijven bestaan in de huidige vorm en met dezelfde bestuursstructuur. De huidige Commissie Aangespannen Sport, waarin alle drie disciplines zijn vertegenwoordigd is van mening dat borging van een aantal essentiële zaken noodzakelijk is en zal daarom worden omgezet in een rechtsvorm en gaat voortaan Stichting Aangespannen Sport heten.

Binnen de Stichting Aangespannen Sport zal het dagelijks bestuur bestaan uit afvaardigingen vanuit de disciplineverenigingen en zullen diverse zaken waaronder wedstrijd-, tucht-, en dopingreglementen alsmede juryzaken geregeld worden.

Binnen de Stichting Aangespannen Sport wordt een Tuchtcommissie benoemd onder voorzitterschap van de heer mr. J.J. Veldhuis. De heer mr. Veldhuis is momenteel partner en advocaat bij Trip Advocaten en Notarissen te Leeuwarden en heeft naast veel ervaring in eerdere Tuchtcommissies veel affiniteit met de Aangespannen Sport.

Ook zal er een Technische Commissie worden ingesteld die zal worden geleid door de heer ing. H. Lassche. De heer Lassche heeft veel bestuurlijke ervaring en is naast zijn functie als directeur van Countus regio Noord Nederland organisator van onder meer CH Rouveen, maakt hij deel uit van de Hengstenkeuringscommissie van het KWPN en is hij voorzitter van de Nationale Tuigpaardendag. De Technische Commissie gaat zich onder meer bezighouden met algemene sportzaken, waaronder welzijn.  

Bovenstaande voorstellen zullen op de eerstvolgende Algemene Ledenvergaderingen aan de leden van de disciplineverenigingen worden voorgelegd. Bij de VFT zal dit gelijktijdig plaatsvinden met de stemming over het bestuursvoorstel inzake vertrek bij de KNHS.

Wellicht WK Vierspannen in Valkenswaard

Wellicht WK Vierspannen in Valkenswaard

Boyd Exell is van plan om dit jaar toch een WK Vierspannen te organiseren. Dat zou moeten gebeuren van 5 tot en met 11 oktober op zijn eigen thuisterrein in Valkenswaard. De FEI en de KNHS moeten nog goedkeuring geven.