Enduranceforum wil paardenwelzijn borgen

Enduranceforum wil paardenwelzijn borgen

in de laatste vergadering van het enduranceforum was er vooral aandacht voor reglementswijzigingen, waarbij het borgen van het paardenwelzijn het uitgangspunt was.

Vanuit het enduranceforum is een aantal voorstellen voor reglementswijzigingen gedaan. In de vorige vergadering kwamen de rustdagenregeling en de finish van de klasse I al aan de orde. De voorstellen die toen voorlagen moesten nog verder uitgedacht worden. Het forum wil immers alleen wijzigen wanneer de voorgestelde wijziging daadwerkelijk een verbetering geeft. In de vergadering zijn de aangepaste voorstellen besproken. Het voorstel voor aanpassing van de rustdagenregeling heeft brede gedragenheid binnen het forum en het forum stelt voor om daar wijzigingen in door te voeren.

Het forum wil graag de regeling van de rustdagen specificeren en stelt daarom voor dat een paard aan hooguit 1 klasse II of hoger mag deelnemen in drie achtereenvolgende dagen. In de klasse I mag een paard onbeperkt deelnemen, mits het paard al voor een hogere klasse gekwalificeerd is. Het forum vindt het niet wenselijk dat bijvoorbeeld een klasse IV paard in hetzelfde weekend een klasse II en klasse III wedstrijd mag starten.

Daarnaast stelt het forum voor om paarden die vanwege locomotie afgekeurd worden verplichte rustdagen op te leggen. Het voorstel is om een afgekeurd paard 8 verplichte rustdagen toe te kennen. Gedurende 8 dagen na de datum van de afkeuring mag het betreffende paard dan niet op endurancewedstrijden worden uitgebracht. Het forum wil graag paardenwelzijn borgen.

De goedgekeurde reglementswijzigingen endurance worden begin 2020 gepubliceerd op www.knhs.nl

Wedstrijdreglement endurance
Volgend jaar wil het enduranceforum graag het gehele reglement weer goed gaan bekijken. Er zijn een aantal onderwerpen die al meerdere keren besproken zijn, maar waar nog geen ideale oplossing voor is gevonden. Zo is de finish van de klasse I en de promotieregeling bijvoorbeeld een aandachtspunt. Zijn er dingen die voor jou in het reglement niet duidelijk zijn? Of heb jij een goed idee voor verbetering van de finish in de klasse I? Geef het dan door aan het enduranceforum via forumendurance@knhs.nl

Prijzen
Bij endurancewedstrijden worden er geen plaatsingsrozetten vergeven. Het forum vindt dit jammer en heeft hier met elkaar over gesproken. Door ruiters wordt het uitreiken van een rozet wel gewaardeerd. In de komende periode wordt gekeken of het uitreiken van rozetten weer gestimuleerd kan worden. Ruiters vinden het leuk om een herinnering aan een gewonnen wedstrijd te ontvangen.

Claire de Ridder nieuwe bondscoach Voltige

Claire de Ridder nieuwe bondscoach Voltige

Claire de Ridder is benoemd als nieuwe TeamNl bondscoach voor de voltige. De Ridder volgt daarmee Diana van Klaveren op die, na 10 jaar actief te zijn geweest in deze functie, besloot te stoppen.  

De Ridder (1987) is zelf actief geweest tot op het hoogste niveau in de voltigesport en maakt al vanaf 1999 deel uit van de nationale top. Ze stond aan de start van vele Europese kampioenschappen met als hoogte punt een plaats in de individuele finale in 2013. Daarmee was Claire de eerste Nederlandse in lange tijd die een finale plaats wist te bemachtigen op een internationaal kampioenschap. Tussen 2006 en 2018 stond De Ridder vijf maal aan de start op een WK voor TeamNL. Dit jaar werd in Ermelo voor het eerst een officieel NK Voltige gehouden waar Claire de Ridder goud won. Ook het EK Voltige vond dit jaar plaats in Nederland en daar maakte Claire deel uit van het team dat als zevende wist te eindigen in het zeer sterke deelnemersveld. De benoeming als bondscoach betekent voor Claire de Ridder dat ze haar eigen carrière als topsporter beëindigt. Als bondscoach zal De Ridder ook een groot deel van de trainingen gaan verzorgen en dat laat onvoldoende ruimte voor haar eigen sportieve loopbaan.

De Ridder runt in Leidschendam haar eigen trainings- en revalidatiestal en geeft veel voltigetrainingen. “Doordat ik zelf tot nu toe op het hoogste niveau actief ben geweest, sta ik dicht bij de sporters. Natuurlijk is de nieuwe generatie jonger dan ik, maar ik hoop met mijn ervaring deze groep verder te helpen. Ik vind dat Diana van Klaveren hele goede dingen voor de sport heeft gedaan. Die lijn wil ik voortzetten, maar hoop er dan steeds een stukje meer professionaliteit aan toe te kunnen voegen. In landen als Duitsland en Frankrijk is het heel normaal dat voltigeurs vier uur per dag trainen, dat zal hier niet direct realistisch zijn, maar we kunnen wel werken aan meer professionaliteit. Je ziet ook al dat de huidige Nederlandse talenten veel in het buitenland trainen omdat daar meer kan. Het zou mooi zijn als die straks dichter bij huis terecht kunnen. Dat sluit ook mooi aan bij mijn wens om meer saamhorigheid te bewerkstelligen onder de groep voltigeurs van TeamNL”, vertelt De Ridder enthousiast.

KNHS en aangespannen sport samen op nieuwe lijn

KNHS en aangespannen sport samen op nieuwe lijn

Begin dit jaar is er een discussie ontstaan waarbij de KNHS en de drie disciplineverenigingen Aangespannen sport Verenigingen voor Tuigpaardrijders (VTN) en Hackneyrijders (VHN) en Vereniging het Friese tuigpaard (VFT) zijn betrokken. Door een vertrouwensbreuk was er twijfel ontstaan over de duurzaamheid van het bestaande samenwerkingsverband.

Na een periode waarin alle partijen de belangen en wensen hebben kunnen inventariseren, zijn er geleidelijk verkennende gesprekken gevoerd om de mogelijkheden tot herstel van het onderling vertrouwen te onderzoeken en samen tot een compromis te komen. Enkele weken geleden hebben de betrokken partijen gezamenlijk stappen gezet en overeenstemming kunnen bereiken over een herstructureringsplan waarin de Aangespannen sport een positionering krijgt met meer regelruimte en met meer samenwerking tussen de aangespannen disciplines.

Concrete afspraken zijn gemaakt over onder meer verenigingsstructuur, reglementering, jurering en handhaving. Daarnaast zal gewerkt gaan worden aan een ontwikkelvisie voor de Aangespannen sport. Hierin zullen de kernwaarden binnen de hippische sport centraal staan.

Alle partijen spreken de verwachting uit dat de huidige ontwikkelingen een goede basis zijn voor een hernieuwde samenwerking en zien de toekomst met vertrouwen tegemoet. Maandag 18 november zijn de nieuwe plannen op de oprichtingsvergadering van de VERT, de nieuwe tuigpaardrijders vereniging, gepresenteerd en positief ontvangen. Vrijdag 29 november zal één en ander op de vergadering van de hackneyrijders (VHN) eveneens worden toegelicht.

Mennen: geen verplichte promotie vanuit klasse M

Mennen: geen verplichte promotie vanuit klasse M

Het menforum kwam op 12 november 2019 voor de vierde keer dit jaar bij elkaar. Tijdens de vergadering waren de evaluatie van klasse-indeling SWM, de toekomstvisie niveau-opbouw in de samengestelde mensport en de reglementswijzigingen, de belangrijkste onderwerpen.

Evaluatie klasse-indeling SWM
De forumleden hebben binnen hun regionale klankbordgroep de klasse-indeling geëvalueerd. De uitkomsten van deze evaluatie zijn binnen het forum besproken. Het forum concludeert de bestaande klasse-indeling voldoet. Wel wordt afgesproken dat de promotieplicht van de klasse M naar de klasse Z komt te vervallen. De klasse M wordt daarmee een zogenaamde verblijfsklasse.

Toekomstvisie op niveau-opbouw in de samengestelde mensport
Uit evaluatie van de klankbordgroepen komt naar voren dat de wens vanuit het veld is, dat ook de klasse L deelnemers 6 hindernissen willen rijden. Het forum gaat 2020 gebruiken om een formule te ontwikkelen waarbij er invulling gegeven kan worden aan deze wens en toch de gewenste niveau-opbouw in de sport de aandacht heeft. Het idee is om de niveau-opbouw meer te zoeken in het afvlaggen van de hindernissen in plaats van het aantal. Hierbij zal gekeken worden hoe andere landen hiermee omgaan. Het doel is dit in 2021 te implementeren.

Reglementswijzigingen
Er zijn enkele voorstellen besproken voor tekstuele verduidelijking. Ook is besproken dat een KNHS-officialfunctie niet langer gecombineerd mag worden met het zelf deelnemen tijdens dezelfde wedstrijd. Verder blijkt dat er in het veld zorgen zijn dat bij de KNHS-samengestelde wedstrijden mennen het A-traject gaat verdwijnen. Hier is geen sprake van.

Volgende vergadering
De volgende vergadering van het KNHS Menforum vindt plaats in Q1 2019. Tijdens deze vergadering zullen o.a. niveau opbouw in de samengestelde mensport en bijscholingen de belangrijke onderwerpen zijn.

 

Jeroen Houterman gekozen in FEI Driving Committee

Jeroen Houterman gekozen in FEI Driving Committee

Internationaal Level 4 parcoursbouwer en Level 4 Technical Delegate Jeroen Houterman is gekozen in de FEI Driving Committee. Houterman vervangt Anne Marie Turbé, die sinds 2015 deel uitmaakte van deze technische commissie mennen bij de FEI. Dit werd bekend gemaakt tijdens de FEI Bureau meeting in het Russische Moskou.

Jeroen Houterman beschikt over een schat aan ervaring in de mensport. Naast zijn vele aanstellingen als parcoursbouwer en TD op twee,- drie-en viersterren wedstrijden en Wereldkampioenschappen, maakt hij ondermeer al jarenlang deel uit van de organisatie van de internationale menwedstrijd in Kronenberg en is hij één van de initiatiefnemers van de internationale menwedstrijd in Exloo (voorheen Ermelo).

De FEI Driving Committee bestaat nu uit:
Károly Fugli (HUN) – voorzitter 2015 – 2019
Boyd Exell (AUS) – lid 2016 – 2020
Richard Papens (BEL) – lid 2017 – 2021
Miguel Angel Gutierrez Camarillo (ESP) – lid 2018 – 2022
Jeroen Houterman (NED) – lid 2019 – 2023
Vilmos Jámbor (HUN) rijdersvertegenwoordiger – lid 2018 – 2022