Karin Donckers wil voor de 7e keer naar de Olympiade

Karin Donckers wil voor de 7e keer naar de Olympiade

Nu het vast staat dat de Olympische Spelen van Tokio zullen plaatsvinden van 23 juli tot en met 8 augustus van volgend jaar, weten de atleten waar ze aan toe zijn. Dat geld ook voor Karin Donckers, icoon van de Belgische eventingsport. Het uitstel van de Spelen betekent voor haar ook dat ze de jacht op de evenaring van het record aantal Belgische deelnames (7) aan de Spelen even ‘on hold’ moet zetten.

“Eigenlijk is het wel goed dat de Spelen met een jaar zijn uitgesteld”, begint Karin Donckers. “Om echt klaar te zijn heb je toch enkele topwedstrijden nodig om in het goede ritme naar Tokio te kunnen trekken. Dat ging door het coronavirus niet mogelijk zijn. Alleen hadden de Spelen voor mij volgend jaar wel plaats mogen vinden in de lente omdat de weersomstandigheden dan toch wel iets beter zijn. Daarmee bedoel ik iets minder vochtig en iets minder warm. Maar ik klaag dus niet.”

Atleten die nu al zeker waren van hun kwalificatie voor de Spelen, kregen de garantie dat hun ticket ook geldt voor volgend jaar. Geldt dat ook voor Donckers? “Dat is in mijn geval nog niet zeker. Ik zal volgend jaar in de aanloop naar de Spelen mijn vormbehoud moeten bewijzen. Ik heb voor België weliswaar die ene individuele plaats afgedwongen. Hadden de Spelen dit jaar zoals voorzien plaatsgevonden, dan zou die plaats zeker door mij zijn ingevuld, ten minste als mijn paard Fletcha van ’t Verahof blessurevrij was gebleven. Daar was iedereen het over eens. Fletcha wordt volgend jaar zestien jaar. Dat is in eventing nog altijd een competitieve leeftijd. Gazelle de la Brasserie was in Londen zelfs al 18 jaar.” Fletcha van ’t Verahof is een dochter van Vigo d’Arsouilles uit de Volbloedmerrie Southern Queen, een volle zus van de nu 9-jarige BWP-goedgekeurde hengst Leipheimer van ’t Verahof, Gazelle de la Brasserie een Karacondo uit de Anglo-Arab-merrie Oree de la Brasserie.

“Maar het neemt niet weg dat de Belgische concurrenten op vinkenslag zullen liggen. En gelijk hebben ze. Stel dat ik in de lente van volgend jaar het plots laat afweten en een ander doet het een pak beter, dan zal de Belgische Federatie genoodzaakt zijn om in te grijpen. Maar laat het duidelijk zijn: ik zal hard proberen om het niet zo ver te laten komen. Alleen is er nu wel de vraag wat de FEI zal verwachten. Moeten we ons nog eens gaan bewijzen in een lange viersterrenwedstrijd of niet? Het is allemaal nog wat koffiedik kijken. Ik ben benieuwd hoe de FEI de kalender voor volgend jaar zal indelen.”

Fletcha heeft nog een competitieve leeftijd, maar wat als er plotseling toch iets mocht gebeuren met hem? ““Ik heb een plan B en een plan C. Mijn veertienjarige merrie Grandioz deed het begin maart nog heel goed in Portugal. In springen en cross is ze zelfs uitstekend. Dressuur is haar mindere punt maar daar zijn we hard op aan het werken. En er is ook nog Leipheimer van ’t Verahof . Deze hengst is nog maar negen jaar en wordt er volgend jaar dus tien. Dat is nog pril jong, maar ook hij heeft in de 4* wedstrijd in Portugal zijn potentieel laten zien. In principe zijn dat dus goede opvolgers, want de bedoeling is altijd om met Fletcha naar de Spelen te gaan. Die is gewoon heel ervaren.”

Het uitstel van de Spelen betekent voor Donckers ook dat ze haar jacht op het Belgische record van zeven deelnames aan de Spelen moet uitstellen. Stel, in het slechtste geval, dat je er niet bij zou zijn in 2021 in Tokio? “Zoals al gezegd ga ik er van uit dat ik er wél bij zal zijn. Eerlijk, die evenaring van dat record van tafeltennisser Jean-Michel Saive zou uiteraard heel mooi zijn, maar ik lig er niet wakker van. Op dit moment vind ik het veel belangrijker dat dat coronavirus zo snel mogelijk wordt bedwongen en dat we weer met de competitie kunnen beginnen. Ik trek nu best wel mijn plan hoor. Ik kan thuis trainen op alle onderdelen. Zelfs voor de cross heb ik hindernissen die ik kan verplaatsen. Maar thuis trainen is uiteraard nooit hetzelfde als er vol voor gaan in een echte topwedstrijd.”

De amazone wordt volgend jaar vijftig jaar. Wil het lichaam nog altijd mee? “Bedankt om mij aan mijn leeftijd te herinneren”, vervolgt Donckers lachend. “Het valt allemaal goed mee hoor. Oké, ik heb in de herfst van vorig jaar nog een schouderoperatie ondergaan en heb ook enkele ribben gebroken, maar dat hoort nu eenmaal bij eventing. Je moet tegen een stoot kunnen, maar ik kan je zeggen dat mijn lichaam fitter aanvoelt dan pakweg twintig jaar geleden.”

“In 2000 heb ik mijn rug gebroken op de Olympische Spelen in Sydney. Sindsdien doe ik elke dag twintig minuten aangepaste rugoefeningen en zit ik ook twee tot drie keer in de week op de fiets. Dat maakt echt een verschil hoor. Begin maart heb ik in Portugal nog vijf paarden gereden tussen 9 en 14.30 uur. En reken dat je de verschillende parcoursen van vier of zes kilometer ook nog telkens afstapt. Dat kan tellen, niet? Conditioneel is er geen probleem. Dat zal ook volgend jaar nog zo zijn.”

Klasse-indeling wordt vervangen door hoogte-aanduiding

Klasse-indeling wordt vervangen door hoogte-aanduiding

Het springforum van de KNHS heeft zich achter de introductie van jeugdrubrieken springen gesteld. Daar worden veranderingen geïntroduceerd die de sport in het algemeen begrijpelijker maken en eenvoudiger om in te stappen: de klasse-aanduidingen worden vervangen door hoogten zoals 60 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm, 105 cm, 110 enzovoorts, het verlagen van de instap, en het flexibeler maken van de promotie en degradatie regeling.

Uiteraard moet het springen in (waarschijnlijk veel te kleine) jeugdrubrieken verantwoord worden: “Naar aanleiding van meerdere psychologische onderzoeken die sport breed zijn uitgevoerd en de feedback die is verkregen uit de verschillende klantpanels van ‘Van hand veranderen’ blijkt dat onze huidige inrichting van de wedstrijdsport niet of onvoldoende aansluit op de pedagogische aspecten en de ontwikkeling van een kind. Dit willen we graag veranderen en daarom starten we in navolging op de dressuur vanaf april¹ met jeugdrubrieken in het springen en de eventing.”

“Het doel van deze jeugdrubrieken is om kinderen met leeftijdsgenootjes te laten rijden. Ze rijden dan tegen kinderen in dezelfde leerfase en met dezelfde motoriek die past bij hun leeftijd. De grootte van de pony of het paard speelt dan geen rol meer, maar het kind staat dan meer centraal. Door hier in het sportaanbod rekening mee te houden en aan te sluiten bij de belevingswereld van een kind wordt de ontwikkeling bevorderd en leidt het bovendien tot meer plezier in het sporten.” Het verslag gaat verder:

Wat lost deze verandering op?

 • De sport wordt leuker en eerlijker

Wanneer je als 8-jarige op een C-pony rijdt vanwege je lengte of omdat je oudere broer of zus hier ook op rijdt, word je in hetzelfde klassement opgenomen als bijvoorbeeld 16-jarigen die op een D-pony rijden. Dit is niet reëel en voor de kinderen niet leuk.

Door in plaats van de reguliere rubrieken, waarbij per klasse en categorie een klassement wordt opgemaakt, nu een klassement op te maken per hoogte van het parcours en per leeftijdsgroep maakt het niet meer uit hoe groot de pony/ het paard is.

 • Laagdrempeliger

Wanneer je als 8-jarige op een C-pony wil instappen in de springsport dan begin je in de BB al op een hoogte van 60 cm. Dit is best hoog. Door extra impuls (BB) rubrieken toe te voegen waar jeugdruiters met hun pony(‘s) en of paard(en) aan kunnen deelnemen, creëren we een lagere instap.

De volgende extra impuls (BB) rubrieken zijn toegevoegd:

 • 30 cm voor A/B/C/D/E pony’s en paarden
 • 40 cm voor B/C/D/E en paarden
 • 50 cm voor C/D/E pony’s en paarden
 • 60 cm voor D/E pony’s en paarden
 • 70 cm voor E pony’s en paarden

Dit geeft jeugdruiters de mogelijkheid om makkelijker aan te sluiten bij de springsport en het maakt de overgang van manegeruiters naar de wedstrijdsport makkelijker.

 • Duidelijker

Door de benaming van de klassen (B/L/M/Z/ZZ) te wijzigen naar hoogtes wordt het voor zowel ruiters, officials als buitenstaanders duidelijker welke hoogte er gesprongen wordt.

 • Het wordt organisatorisch eenvoudiger

De verschillende ponycategorieën en paarden kunnen door elkaar starten, omdat bij het ontbreken van een dubbelsprong t/m 0.90 cm deze afstand in het parcours niet steeds aangepast hoeft te worden.

Bovenstaande is uitvoerig besproken in het springforum en het idee wordt omarmt. Het springforum blijft nadenken over het verder door ontwikkelen van de jeugdrubrieken en het uitzetten van de pilot. Er wordt gekeken naar een nieuwe parcourssoort die het in de toekomst mogelijk maakt om de jeugdrubrieken in het springen ook op tijd te kunnen laten verrijden. Tot die tijd wordt de pilot gestart met het verrijden van alle rubrieken op stijl.

Wil je als wedstrijdorganisatie ook meedoen aan de pilot jeugdrubrieken springen? Goed nieuws dat kan! Als je vanaf mei¹ een springwedstrijd voor pony’s en of pony’s en paarden organiseert dan is het mogelijk om deel te nemen aan de pilot jeugdrubrieken in het springen. Hiervoor kun je contact opnemen met de afdeling Wedstrijden door een mail te sturen naar wedstrijden@knhs.nl.

Visie toekomst springsport

In de toekomst willen we de vereenvoudiging in het leeftijdsgericht sportaanbod doortrekken naar de gehele breedte van de springsport. Hierbij valt te denken aan:

 • de klasse-aanduidingen Impuls, BB, B, L, M, Z en ZZ vervangen door hoogten zoals 30 cm, 40 cm, 50 cm, 60 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm, 105 cm, 110 enzovoorts,
 • het verlagen van de instap,
 • en het flexibeler maken van de promotie en degradatie regeling.

Tijdens de volgende vergadering wordt het voorstel nader inhoudelijk besproken.

Nieuwe datum Olympische Spelen

Nieuwe datum Olympische Spelen

23 Juli tot en met 8 augustus 2021, dan worden waarschijnlijk de Olympische Spelen in Tokyo gehouden. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en de Japanse organisatoren hebben daarover nagenoeg overeenstemming bereikt volgens RTL Nieuws.

Bron: RTLNieuws

Verslag voltigeforum bekend

Verslag voltigeforum bekend

Het verslag van de vergadering van het KNHS-voltigeforum van 18 februari is nu openbaar gemaakt.

Samenstelling voltigeforum
Er zijn twee nieuwe forumleden voltige; Cynthia Danvers en Sandra Jansen. Zij zijn op de algemene ledenvergadering van de KNHS Voltigevereniging eind 2019 gekozen door de leden om zitting te nemen in het voltigeforum. Wij wensen beiden veel succes toe in hun functie als forumlid voltige. Hier vind je de actuele samenstelling van het voltigeforum.

Hippiade voltige
Het goedgekeurde kampioenschapsreglement voor de Hippiade voltige 2020 is te vinden op www.hippiade.nl. Gedurende het wedstrijdseizoen zal er weer een lijst bijgehouden worden met de gemiddelde hoogste scores per voltigeur. 

Ondernemers
Sinds vorig jaar is Anita de Keijzer, afgevaardigde namens de FNRS-ondernemers, actief binnen het voltigeforum. Om te weten wat er speelt en leeft onder de ondernemers heeft Anita contact gezocht met een aantal ondernemers om input op te halen. In de komende periode gaat zij alle verzamelde informatie uitwerken en een voorstel doen.

Werkgroep wedstrijdreglement
De werkgroep wedstrijdreglement voltige is vorig jaar hard aan de slag gegaan met een nieuwe indeling voor de wedstrijdsport. In februari is de eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar van deze werkgroep geweest. Claire de Ridder en Manon Swanenburg zijn bij de werkgroep aangesloten vanuit de Technische Commissie Voltige. In de eerste bijeenkomst is het voorstel voor de nieuwe indeling besproken en zijn nog enkele aanpassingen gedaan. Inmiddels zijn de werkgroepleden aan het testen in de praktijk. Eind maart is de volgende bijeenkomst waarin de praktijkervaringen met elkaar gedeeld worden. Zodra de oefeningen per klasse definitief vast staan zullen deze gedeeld worden.    

Foto De Wittegheit

IOC gaat voor Tokyo 2020

IOC gaat voor Tokyo 2020

Het Internationaal Olympisch Comite blijft zich volledig inzetten voor de Olympische Spelen van Tokio 2020. Met nog meer dan vier maanden te gaan vóór de Spelen zijn er in dit stadium geen drastische beslissingen nodig. Elke speculatie op dit moment zou contraproductief zijn. Het IOC heeft er vertrouwen in dat de vele maatregelen die door veel autoriteiten over de hele wereld worden genomen, zullen helpen de situatie van het COVID-19-virus onder controle te houden. Dat stelt het IOC in een vandaag uitgegeven communique.

Tot nu toe is 57% van de atleten al gekwalificeerd voor de Spelen. Voor de resterende 43 procent van de plaatsen zal het IOC samenwerken met de internationale bonden om de nodige en praktische aanpassingen aan de kwalificatiesystemen voor Tokyo 2020 aan te brengen, in overeenstemming met de volgende principes:

1. Alle quota-plaatsen die tot dusver al zijn toegewezen, blijven toegewezen aan de NOC’s en atleten die ze hebben verkregen.

2. De mogelijkheid blijft bestaan ​​om gebruik te maken van bestaande en geplande kwalificatie-evenementen, waar deze voor alle atleten en teams nog vrij toegankelijk zijn.

3. Alle noodzakelijke aanpassingen aan kwalificatiesystemen en alle toewijzing van resterende plaatsen zijn:

a) gebaseerd op resultaten op het veld (bijvoorbeeld de ranking of historische resultaten); en

b) waar mogelijk de bestaande principes van de respectievelijke kwalificatiesystemen weergeven (bijv. gebruik van ranglijsten of continentale / regionale specifieke evenementresultaten).

De internationale bonden zullen voorstellen doen voor aanpassingen van hun kwalificatiesysteem op basis van de hierboven uiteengezette principes. De aanpassingen moeten sport voor sport worden doorgevoerd vanwege de verschillen tussen de kwalificatiesystemen. Het IOC heeft al een versnelde procedure ingevoerd om deze situatie op te lossen.

Eventuele noodzakelijke herzieningen van de kwalificatiesystemen van Tokyo 2020 door sport zullen begin april 2020 worden gepubliceerd en aan alle belanghebbenden worden meegedeeld.

Kentucky Derby naar september

Kentucky Derby naar september

De beroemde race Kentucky Derby wordt niet op de eerste zaterdag in mei verreden maar op 5 september. Het betreft een van de eerste berichten van organisaties die op die termijn vooruit durven te kijken.

Zo’n 150.000 toeschouwers zijn normaal bij de Kentucky Derby in Louisville, Kentucky, hart van de Amerikaanse paardensport. De Derby en de omlijstende festiviteiten zijn jaarlijks goed voor een economische impuls van zo’n $ 400 miljoen.