Tussenbeoordeling tuigpaardhengsten

Tussenbeoordeling tuigpaardhengsten

Vanmiddag vond de tussenbeoordeling van de tuigpaardhengsten, die inmiddels enkele weken aan hun aanlegtest bezig zijn, plaats op de KWPN-weide voor het KWPN-kantoor.

De maatregelen rondom het coronavirus zorgen ervoor dat het verrichtingsonderzoek in aangepaste vorm door kan gaan, zo is er geen publiek aanwezig tijdens de beoordelingen.

Drie hengsten startten aan hun verrichtingsonderzoek, waarbij de natuurlijke aanleg wordt getest. Dit zijn Lexington (Fantijn x Colonist), Leffe Blond (Dylano x Patijn) en Lancelot (Dylano x Nando). De beoordeling is in handen van de hengstenkeuringscommissie bestaande uit Henk Rootveld (voorzitter), Henk Lassche, en Johan Holties. Zij worden bijgestaan door inspecteur Viggon van Beest.

De hengst Lexington liep net voor de beoordeling een lichte beschadiging op aan zijn neus, en heeft daardoor niet deelgenomen aan de tussenbeoordeling. Wel mag hij het onderzoek vervolgen. Leffe Blond werd wel beoordeeld en kan eveneens in Ermelo blijven. De hengst Lancelot werd vandaag wel in tuig gepresenteerd, maar wordt op veterinaire gronden doorverwezen naar het najaarsonderzoek.

De volgende beoordeling is een trainingsbeoordeling op 10 april. Wij hopen dat u er begrip voor heeft dat wij onder deze uitzonderlijke situatie geen publiek kunnen toelaten tot de beoordeling, en houden u uiteraard online graag op de hoogte van de vorderingen van de hengsten. De verrichtingen van de KWPN-hengsten tijdens hun eindpresentatie op 17 april aanstaande zijn zo spoedig mogelijk na afloop te bekijken op KWPN.tv.

Houd vanavond ook onze Facebookpagina in de gaten voor videobeelden van de beoordeling van vandaag.

Wilt u alle maatregelen die het KWPN heeft getroffen rondom het coronavirus nalezen? Ga dan naar de speciale overzichtspagina met het laatste nieuws.

Foto: Leffe Blond

Veilingkoop: veiling geen partij, online geldt herroepingsrecht

Veilingkoop: veiling geen partij, online geldt herroepingsrecht

De laatste tijd krijg ik steeds meer vragen over hoe het zit met de aankoop van een paard tijdens een veiling. Kennelijk leeft het idee dat er bij een veiling andere regels zouden gelden. Dat die gedachte slechts deels terecht is, zal ik in dit artikel toelichten.  

Koopovereenkomst
Net als in een normale situatie, komt ook bij de aankoop van een paard tijdens een veiling een ‘gewone’ koopovereenkomst tot stand tussen de koper en de verkoper. Voor de wet maakt het geen verschil of de koopovereenkomst tot stand komt via een veiling of niet. De koper is meestal degene die een bod uitbrengt tijdens de veiling en de verkoper is de eigenaar van het paard die het paard ter veiling aanbiedt.

De veilingorganisatie is géén partij bij de koopovereenkomst. In vrijwel alle veilingvoorwaarden die ik voorbij heb zien komen, wordt dit ook uitdrukkelijk bepaald. De veilingorganisatie is slechts tussenpersoon/platform. Soms probeert een koper toch de veilingorganisatie aan te spreken, maar deze aansprakelijkheid wordt vrijwel altijd afgewezen door de rechter, omdat de organisatie dus niet de verkopende partij is.

Veilingvoorwaarden
De veilingvoorwaarden kunnen een belangrijke rol spelen in de juridische positie van een koper of een verkoper. Zo kunnen deze voorwaarden bijvoorbeeld bepalen wanneer het risico van het paard overgaat van verkoper op koper, wanneer de koopsom betaald moet worden en bij wie geklaagd moet worden als het paard niet aan de verwachtingen voldoet. Ook bevatten de voorwaarden soms bepalingen die zien op de veterinaire keuringen die de paarden hebben ondergaan en de mogelijkheid om de uitslagen van deze keuringen in te zien. En menig geval wijken de veilingvoorwaarden op dit soort onderwerpen af van het wettelijk uitgangspunt. Daarom is het belangrijk om goed na te gaan wat de toepasselijke voorwaarden voorschrijven.

Online veiling: binnen 14 dagen paard terug kan
Er zijn veilingen waar men naast de mogelijkheid om tijdens de veiling fysiek aanwezig te zijn, ook de optie heeft om online of telefonisch te bieden. Wanneer beide mogelijkheden naast elkaar bestaan, gelden de normale wettelijke regels zoals hiervoor beschreven. Voor de koper die zijn paard dus via een telefonische bieding heeft gekocht tijdens een veiling waar hij ook fysiek aanwezig had kunnen zijn, gelden dus geen afwijkende regels.

Dat lijkt anders te worden wanneer de veiling uitsluitend online plaatsvindt (en de mogelijkheid om fysiek aanwezig te zijn tijdens de veiling en alsdan een bod uit te brengen dus niet bestaat). Dan is er namelijk sprake van koop op afstand en komt er een ander rechtsregime om de hoek kijken. Let op: veilingen waarbij de mogelijkheid bestaat om tijdens ‘kijkdagen’ de paarden te bekijken, maar waarbij men vervolgens uitsluitend online kan bieden, blijven een online veiling.

Het voert hier te ver om alle regels rond de koop op afstand te bespreken, maar interessant om in ieder geval te vermelden is dat een consumentkoper bij een koop op afstand een herroepingsrecht heeft. Het herroepingsrecht houdt in dat de koper binnen 14 dagen zonder opgave van redenen de koopovereenkomst mag ontbinden en het paard kan teruggeven aan de verkoper. De verkoper is dan ook verplicht om het paard terug te nemen en de koopsom terug te betalen. De reden voor teruggave is niet relevant. Er gelden een paar uitzonderingen op dit herroepingsrecht, maar dan moet u denken aan spullen die snel bederven of spullen die gepersonaliseerd zijn. Een uitzondering voor de aankoop van paarden lijkt vooralsnog niet te bestaan.

Conclusie
Voor de aan- en verkoop van een paard tijdens een veiling gelden in beginsel geen afwijkende wettelijke regels. Dat lijkt anders te worden zodra de veiling uitsluitend online plaatsvindt. Dan heeft de consumentkoper het recht om binnen 14 dagen het paard zonder opgaaf van reden terug te geven. Men kan verschillend denken over de vraag of dit recht van de koper in geval van de aankoop van levende have zoals een paard wenselijk is…

Dit is een bijdrage van Britt Loeffen, advocaat, gespecialiseerd in hippische zaken. Ze werkt voor het bureau ALEX Advocaten in Wijchen en ze publiceert regelmatig in Nieuws.horse over zaken die haar opvallen. klik hier voor meer informatie.

Aangepaste regels FEI wereldranglijst

Aangepaste regels FEI wereldranglijst

Onder normale omstandigheden wordt de wereldranglijst iedere maand bijgewerkt door de FEI. Vanwege het Corona virus heeft de FEI echter een alternatief bedacht voor de wereldranglijsten. De nieuwe regels gelden vanaf 1 april en zullen van kracht zijn tot het wedstrijdschema weer normaal kan worden hervat.

De punten bij springen, dressuur, eventing en para-dressuur blijven een maand langer geldig en de tijdsperioden worden verlengd met een maand. De punten die verzameld zijn tijdens wedstrijden in de coronacrisis blijven wel geldig. Het maximaal aantal gescoorde resultaten per ruiter blijft ook staan.

Hiermee kan de FEI een gelijke behandeling voor alle ruiters handhaven. De ruiters in landen waar nog steeds wedstrijden georganiseerd mogen worden, kunnen punten blijven scoren maar ruiters in landen waar dat op dit moment niet kan, raken hun punten niet kwijt.

Isabell Werth komt met actie om maneges te helpen

Isabell Werth komt met actie om maneges te helpen

Vanwege het Corona virus kunnen de manegelessen niet doorgaan. Isabell Werth heeft daarom een actie opgezet om maneges te helpen. In een video vraagt Isabell Werth om een financiële bijdrage en/of benodigdheden en voer voor de maneges. De video is hieronder te zien.

Pony for future

Pony for future…… Video ansehen und mitmachen!TEILEN ERWÜNSCHT!Morgen, Mittwoch 01.04.2020 haben wir eine Hotline geschaltet! Für alle die dringend Hilfe benötigen sowie alle die helfen wollen!!! Wir freuen uns auf euch!Wir schaffen das gemeinsam 💪🏻💪🏻Isabell, Mirco, Timm im Namen des gesamten Teams!!

Geplaatst door Isabell Werth Kollektion op Dinsdag 31 maart 2020
Geldende maatregelen paardensport verlengd tot en met 28 april

Geldende maatregelen paardensport verlengd tot en met 28 april

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en een onhoudbare druk op de zorg te voorkomen, heeft het kabinet op 31 maart de bestaande maatregelen met drie weken verlengd. Dit betekent dat alle eerder genomen maatregelen ook in de paardensport worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. De paardensport behoudt op een aantal punten een uitzonderingspositie, waardoor het mogelijk blijft om paarden de juiste verzorging en beweging te geven. Tot slot blijft het verbod op vergunningplichtige evenementen tot 1 juni gehandhaafd.

Een verlenging van drie weken is lang. Dit heeft effect op iedereen en van iedereen wordt veel gevraagd. Voor ons als paardensporters geldt dat we naast de gezondheid van onszelf, onze familie en vrienden, een grote verantwoordelijkheid voelen en hebben voor de gezondheid van onze paarden. Daarom zal de KNHS zich samen met de FNRS en de Sectorraad Paarden blijven inzetten voor de uitzonderingspositie van de paardensport.

Help elkaar waar mogelijk
Voor veel maneges betekent een verlenging van de maatregelen een grote uitdaging. Er komen veel minder inkomsten binnen, maar de kosten voor de verzorging van de paarden blijven. Gelukkig zien wij in heel Nederland initiatieven ontstaan om maneges en verenigingen te helpen. Veel ruiters blijven hun lidmaatschappen en lesgelden betalen, ook al krijgen ze daar nu tijdelijk geen les voor. Wij vinden dat fantastisch en het getuigt van grote saamhorigheid en solidariteit in de paardensport community. Een groot dankjewel is op zijn plaats voor iedereen die daar aan bijdraagt! Zo kunnen we de paardensportinfrastructuur in stand houden en voor alle paarden blijven zorgen, zodat we straks, als deze crisis voorbij is, weer volop van de paardensport kunnen genieten.

Wil jij ook graag helpen, maar weet je niet zo goed hoe? Je kunt, als dit past binnen je financiële mogelijkheden, je lesabonnement blijven betalen of initiatieven steunen die de verschillende ruitersportcentra organiseren, zoals het sponsoren van een paard of pony. Zo helpen we elkaar door deze crisis heen.

Onderstaand een overzicht van alle maatregelen die gelden tot en met 28 april

1. Geen wedstrijden, evenementen en bijeenkomsten toegestaan tot en met 28 april
Er mogen geen bijeenkomsten, evenementen en wedstrijden georganiseerd worden om zo de hoeveelheid bezoekers op paardensportaccommodaties te minimaliseren. Deze maatregel betreft  alle wedstrijden, ongeacht niveau en competities. De KNHS brengt tot 28 april geen wedstrijdafdrachten in rekening voor afgelaste wedstrijden.

2. Geen manege- en verenigingslessen, verzorging paarden blijft gewaarborgd
Manegebedrijven en verenigingen mogen tot en met 28 april geen manege- en verenigingslessen geven. De verzorging van de dieren dient uiteraard door te gaan. Hieronder valt zowel de verzorging van de paarden als het geven van voldoende dagelijkse beweging. Om dit te kunnen garanderen blijven de manegebedrijven aangepast open voor dierenverzorgers (zoals eigenaren, bijrijders en huurders), personeel en dienstverleners zoals hoefsmeden, dierenartsen en leveranciers. Kantines, moeten net zoals alle horecagelegenheden gesloten blijven, tot en met 28 april.

3. Individueel rijden van paarden is toegestaan
Het individueel rijden van paarden is toegestaan. Dit kan onder begeleiding indien dit noodzakelijk is en mits de sociale en hygiëne maatregelen aangehouden worden:

 • Was je handen vaak met water en zeep
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Schud geen handen
 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar
 • Heb je verkoudheidsklachten en of koorts blijf dan thuis
 • Heeft iemand in het gezin koorts, blijf dan thuis

Klik hier voor een uitleg van de overheid op de geldende maatregelen in de sport.


4. Groepsactiviteiten en georganiseerde buitenritten niet toegestaan
Er mogen geen groepsactiviteiten georganiseerd worden. Hieronder vallen ook georganiseerde buitenritten in groepsverband. Een buitenrit met twee is mogelijk in verband met de veiligheid van mens en dier. Wel moet men altijd minimaal 1,5 meter afstand houden van elkaar.

5. KNHS-verenigingen blijven gesloten
In lijn met NOC*NSF en het genomen overheidsbesluit blijven paardensportverenigingen zonder eigen paarden gesloten voor verenigingslessen, evenementen of andere activiteiten. Accommodaties waar paarden gestald staan kunnen met aangepaste maatregelen beperkt geopend blijven om paarden te voorzien in hun basisbehoeften en moeten daarnaast sociale- en hygiënemaatregelen treffen en hun leden hierover informeren.

We verzoeken onze KNHS Regio’s en verenigingen de voorjaars ALV’s naar een latere datum te verplaatsen of geheel te laten vervallen en dit jaar eventueel alleen een najaars-ALV te organiseren. Déchargeverlening over het afgelopen boekjaar en verslag van de kascommissie moet dan mee verplaatst worden.

Maatregelen paardensportverenigingen:

 • Houd de accommodatie gesloten t/m 28 april voor lessen, evenementen of andere activiteiten.
 • Laat geen mensen (en paarden) van buitenaf de accommodatie gebruiken voor training.
 • Vaste leden mogen de accommodatie gebruiken voor de dagelijkse en individuele training van hun paard. Doe dit waar mogelijk zonder begeleiding.

6. Pensionstallen blijven met aangepaste maatregelen open voor paardeneigenaren en dierverzorgersPensionstallen mogen met extra maatregelen open blijven zodat paardeneigenaren hun paarden de nodige dagelijkse verzorging en beweging kunnen bieden. Wij verzoeken pensionhouders de volgende extra maatregelen te nemen:

 • Pensionklanten mogen hun stal bezoeken voor de dagelijkse verzorging en training van hun paard.
 • Voor paardensportaccommodaties en paardeneigenaren adviseren wij, in afstemming met onze partner FNRS, naast alle geldende maatregelen, een schema te maken waarin is vastgelegd wie wanneer op de accommodatie mag komen en alleen om zijn of haar paard te verzorgen en/of beweging te geven en/of te rijden. Te allen tijde moet 1,5 meter afstand van elkaar gehouden worden.
 • Ruiters en paardeneigenaren met verkoudheidsklachten moeten verzocht worden thuis te blijven tot zij hersteld zijn. Heeft 1 persoon in het gezin koorts, dan mag er niemand uit het gezin naar stal komen. Samen met de accommodatiehouder moet in deze gevallen gezocht worden naar ondersteuning in verzorging en eventueel training van het betreffende paard.
 • Laat geen mensen (en paarden) van buitenaf de accommodatie betreden en gebruiken voor training.
 • Vraag ruiters rijhandschoenen te dragen om zo fysiek contact met de omgeving te beperken.
 • Kantines, blijven net zoals alle horecagelegenheden gesloten tot en met 28 april. Neem de voorgeschreven hygiënemaatregelen in acht. 
 • Vraag pensionklanten:
  • Geen extra bezoekers mee te nemen. Alleen indien strikt noodzakelijk.
  • Niet in groepjes samen te komen.
  • Contact te vermijden en minimaal 1,5 meter uit elkaar te blijven.
  • Alleen voor de noodzakelijke verzorging en training op stal te blijven en daarna direct weer huiswaarts te keren.
  • De sociale- en hygiënemaatregelen in acht te nemen.

7. Vervoer paardenHet vervoeren van paarden is niet verboden. Wij adviseren echter iedereen zoveel mogelijk de paarden op de eigen stal te laten staan en geen mensen en paarden van buitenaf toe te laten op je eigen accommodatie.

8. Geen kadertrainingen en -bijeenkomsten tot en met 28 april 
De KNHS heeft alle kadertrainingen en -bijeenkomsten tot en met 28 april geannuleerd.

9. Nationaal Hippisch Centrum en KNHS voor bezoekers geslotenHet Nationaal Hippisch Centrum en het KNHS-kantoor blijven en tot en met 28 april gesloten voor bezoekers. De KNHS blijft van maandag tot en met vrijdag per WhatsApp en per e-mail en beperkt telefonisch bereikbaar.

Nog even onze bereikbaarheid op een rijtje:

 • Het KNHS-kantoor is gesloten.
 • Antwoorden op veel van je reguliere vragen vind je op onze website: Vraag&Antwoord.
 • Het KNHS-kantoor is in beperkte mate telefonisch bereikbaar via de KNHS Servicedesk, 0577-408300 van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Het kan zijn dat je per e-mail antwoord krijgt op je telefonische vraag.
 • Neem bij voorkeur contact op per e-mailservicedesk@knhs.nl of via WhatsApp: 06-22645441 voor ruiters en sportaanbiedersdesk@knhs.nl voor sportaanbieders.

Onderstaand een overzicht van alle aangescherpte maatregelen die gelden in de paardensport tot 1 juni: 

1. Vergunningsplichtige wedstrijden en evenementen tot 1 juni verboden
De overheid stelt dat er geen planbare evenementen die vergunningsplichtig zijn georganiseerd mogen worden tot 1 juni.

Voor alle andere wedstrijden, evenementen en samenkomsten geldt een verbod tot en met 28 april. Deze maatregel betreft  alle wedstrijden, ongeacht niveau en competities. De KNHS brengt in ieder geval tot en met 28 april  geen wedstrijdafdrachten in rekening voor afgelaste wedstrijden.

2. Gemeenten kunnen voor locaties een groepsvormingsverbod opleggen
Een burgemeester kan bepalen dat een bepaalde locatie, wijk of straat een verbod op groepsvorming krijgt. Dit betekent dat er op deze plaats geen groepsvorming mag plaatsvinden met meer dan 3 personen. Van verboden groepsvorming is sprake als drie of meer mensen niet de 1,5 meter afstand in acht nemen en die geen huishouden vormen.

Indien een paardensportaccommodatie in een locatie of wijk valt waar dit verbod geldt dan moeten er extra maatregelen genomen worden om groepsvorming te voorkomen.

Je kunt worden beboet als je je niet aan de geldende regels van je gemeente houdt. De exacte hoogte van de boete moet nog worden vastgesteld. Je moet rekening houden met een boete die kan oplopen tot € 400,- voor personen. Voor bedrijven kan de boete oplopen tot € 4.000,-.

Houd de berichtgeving van je gemeente in de gaten zodat je weet voor welke locaties een verbod geldt. 

3. Extra advies paardensportaccommodaties
Voor paardensportaccommodaties en paardeneigenaren  adviseren wij, in afstemming met onze partner FNRS, naast alle geldende maatregelen, een schema te maken waarin is vastgelegd wie wanneer op de accommodatie mag komen en alleen om zijn of haar paard te verzorgen en/of beweging te geven en/of te rijden. Te allen tijde moet 1,5 meter afstand van elkaar gehouden worden.

Uitzonderingspositie paardenbedrijven koesteren
De door de KNHS, FNRS, SRP en NOC*NSF gerealiseerde uitzonderingspositie in verband met de gezondheid en het welzijn van de paarden blijft van kracht. Daardoor is het voor paardeneigenaren, met aangepast beleid, nog steeds onder strenge voorwaarden toegestaan om voor hun paarden te zorgen.

Alle andere sporters in Nederland mogen op geen enkele wijze hun sport bij hun club of vereniging uitoefenen tot en met 28 april. Deze uitzonderingspositie voor de paardenhouderij willen wij graag behouden. Het is daarom extra belangrijk om deze mogelijkheid te koesteren en uiterst voorzichtig en begripvol met deze situatie om te gaan. Om deze uitzonderingspositie te behouden, dient iedereen in onze branche mee te werken aan een verantwoord beleid voor mens en dier.

Karin Donckers wil voor de 7e keer naar de Olympiade

Karin Donckers wil voor de 7e keer naar de Olympiade

Nu het vast staat dat de Olympische Spelen van Tokio zullen plaatsvinden van 23 juli tot en met 8 augustus van volgend jaar, weten de atleten waar ze aan toe zijn. Dat geld ook voor Karin Donckers, icoon van de Belgische eventingsport. Het uitstel van de Spelen betekent voor haar ook dat ze de jacht op de evenaring van het record aantal Belgische deelnames (7) aan de Spelen even ‘on hold’ moet zetten.

“Eigenlijk is het wel goed dat de Spelen met een jaar zijn uitgesteld”, begint Karin Donckers. “Om echt klaar te zijn heb je toch enkele topwedstrijden nodig om in het goede ritme naar Tokio te kunnen trekken. Dat ging door het coronavirus niet mogelijk zijn. Alleen hadden de Spelen voor mij volgend jaar wel plaats mogen vinden in de lente omdat de weersomstandigheden dan toch wel iets beter zijn. Daarmee bedoel ik iets minder vochtig en iets minder warm. Maar ik klaag dus niet.”

Atleten die nu al zeker waren van hun kwalificatie voor de Spelen, kregen de garantie dat hun ticket ook geldt voor volgend jaar. Geldt dat ook voor Donckers? “Dat is in mijn geval nog niet zeker. Ik zal volgend jaar in de aanloop naar de Spelen mijn vormbehoud moeten bewijzen. Ik heb voor België weliswaar die ene individuele plaats afgedwongen. Hadden de Spelen dit jaar zoals voorzien plaatsgevonden, dan zou die plaats zeker door mij zijn ingevuld, ten minste als mijn paard Fletcha van ’t Verahof blessurevrij was gebleven. Daar was iedereen het over eens. Fletcha wordt volgend jaar zestien jaar. Dat is in eventing nog altijd een competitieve leeftijd. Gazelle de la Brasserie was in Londen zelfs al 18 jaar.” Fletcha van ’t Verahof is een dochter van Vigo d’Arsouilles uit de Volbloedmerrie Southern Queen, een volle zus van de nu 9-jarige BWP-goedgekeurde hengst Leipheimer van ’t Verahof, Gazelle de la Brasserie een Karacondo uit de Anglo-Arab-merrie Oree de la Brasserie.

“Maar het neemt niet weg dat de Belgische concurrenten op vinkenslag zullen liggen. En gelijk hebben ze. Stel dat ik in de lente van volgend jaar het plots laat afweten en een ander doet het een pak beter, dan zal de Belgische Federatie genoodzaakt zijn om in te grijpen. Maar laat het duidelijk zijn: ik zal hard proberen om het niet zo ver te laten komen. Alleen is er nu wel de vraag wat de FEI zal verwachten. Moeten we ons nog eens gaan bewijzen in een lange viersterrenwedstrijd of niet? Het is allemaal nog wat koffiedik kijken. Ik ben benieuwd hoe de FEI de kalender voor volgend jaar zal indelen.”

Fletcha heeft nog een competitieve leeftijd, maar wat als er plotseling toch iets mocht gebeuren met hem? ““Ik heb een plan B en een plan C. Mijn veertienjarige merrie Grandioz deed het begin maart nog heel goed in Portugal. In springen en cross is ze zelfs uitstekend. Dressuur is haar mindere punt maar daar zijn we hard op aan het werken. En er is ook nog Leipheimer van ’t Verahof . Deze hengst is nog maar negen jaar en wordt er volgend jaar dus tien. Dat is nog pril jong, maar ook hij heeft in de 4* wedstrijd in Portugal zijn potentieel laten zien. In principe zijn dat dus goede opvolgers, want de bedoeling is altijd om met Fletcha naar de Spelen te gaan. Die is gewoon heel ervaren.”

Het uitstel van de Spelen betekent voor Donckers ook dat ze haar jacht op het Belgische record van zeven deelnames aan de Spelen moet uitstellen. Stel, in het slechtste geval, dat je er niet bij zou zijn in 2021 in Tokio? “Zoals al gezegd ga ik er van uit dat ik er wél bij zal zijn. Eerlijk, die evenaring van dat record van tafeltennisser Jean-Michel Saive zou uiteraard heel mooi zijn, maar ik lig er niet wakker van. Op dit moment vind ik het veel belangrijker dat dat coronavirus zo snel mogelijk wordt bedwongen en dat we weer met de competitie kunnen beginnen. Ik trek nu best wel mijn plan hoor. Ik kan thuis trainen op alle onderdelen. Zelfs voor de cross heb ik hindernissen die ik kan verplaatsen. Maar thuis trainen is uiteraard nooit hetzelfde als er vol voor gaan in een echte topwedstrijd.”

De amazone wordt volgend jaar vijftig jaar. Wil het lichaam nog altijd mee? “Bedankt om mij aan mijn leeftijd te herinneren”, vervolgt Donckers lachend. “Het valt allemaal goed mee hoor. Oké, ik heb in de herfst van vorig jaar nog een schouderoperatie ondergaan en heb ook enkele ribben gebroken, maar dat hoort nu eenmaal bij eventing. Je moet tegen een stoot kunnen, maar ik kan je zeggen dat mijn lichaam fitter aanvoelt dan pakweg twintig jaar geleden.”

“In 2000 heb ik mijn rug gebroken op de Olympische Spelen in Sydney. Sindsdien doe ik elke dag twintig minuten aangepaste rugoefeningen en zit ik ook twee tot drie keer in de week op de fiets. Dat maakt echt een verschil hoor. Begin maart heb ik in Portugal nog vijf paarden gereden tussen 9 en 14.30 uur. En reken dat je de verschillende parcoursen van vier of zes kilometer ook nog telkens afstapt. Dat kan tellen, niet? Conditioneel is er geen probleem. Dat zal ook volgend jaar nog zo zijn.”