In de Kempen is het “Netwerkpaard” aangekomen op de eerste locatie

In de Kempen is het “Netwerkpaard” aangekomen op de eerste locatie

Afgelopen week is het “Netwerkpaard” van Paardrijden in de Kempen aan komen lopen op één van de ruim 50 paard vriendelijke locaties die te vinden zijn aan het knooppunten routenetwerk dat  hier onlangs is aangelegd door Vist Brabant in samenwerking met diverse vrijwilligers en ondernemers uit de Kempengemeenten.

Nu er weer op uit getrokken kan worden te paard en de horeca en overnachtingslocaties weer gasten mogen ontvangen gaat Paardrijden in de Kempen verder met de promotie van het knooppunten netwerk voor ruiters en menners.
Afgelopen maand is de nieuw website en gratis ruiter- en menknooppunten kaart gelanceerd in de Kempen. Via social media is de werkgroep al begonnen met de promotie van de digitale routeplanner, themaroutes en deelnemende bedrijven. Deze week kwam er weer een creatief idee van de werkgroep uit de hoge hoed, namelijk het “Netwerkpaard”. Het was de bedoeling dat het paard tijdens de officiële opening van het nieuwe knooppuntennetwerk en prominente rol in zou gaan nemen en daarna de vele Hippische evenementen in de regio zou gaan bezoeken om daar de het recreatief paardrijden in regio te gaan promoten bij een groter publiek. Helaas zijn vanwege de maatregelen rondom Corona de officiële opening alsmede de Hippische evenementen in de regio komen te vervallen en stond het paard nog op stal.

De ruiters en menners in de regio trokken er met het mooie weer van afgelopen weken weer op uit om te proeven van het netwerk. Ze hebben via het knooppunten netwerk de bourgondische Kempen doorkruist en kwamen langs de diverse horeca gelegenheden die sinds afgelopen maandag hun deuren weer hebben geopend. Bij de deelnemende bedrijven zijn ruiters en menners een graag geziene gast om bijvoorbeeld even te pauzeren tijdens een buitenrit of te overnachten tijdens een meerdaags verblijf  in de regio . Het “Netwerkpaard” was ook niet meer te houden en zal daarom de komende tijd ook er ook op uittrekken in de Kempen. 

De opvallende verschijning van het kunststofpaard beschilderd met het netwerk is daarom van stal gehaald en te spotten zijn in de regio! Wie weet kom jij hem wel tegen als je een van de leuke themaroutes via  netwerk rijdt door het gebied en kun je met deze Kempische beroemdheid op de foto!

Lancering website en gratis ruiterknooppuntenkaart  in de Brabantse Kempen

Lancering website en gratis ruiterknooppuntenkaart in de Brabantse Kempen

In de Brabantse Kempen is het afgelopen jaren flink aan de weg getimmerd door een enthousiaste groep vrijwilligers in combinatie met een aantal ondernemers om het Hippisch Toerisme een impuls te geven. Tevens is er hard gewerkt aan de ontwikkeling van een Ruiter- en Men Knooppunten netwerk.

De opening van het nieuwe ruiternetwerk was oorspronkelijk gepland op 21 maart jl., maar het coronavirus gooide roet in het eten. Ook de lancering van de website en ruiterkaart is toen uitgesteld. Vanaf nu is de gratis kaart af te halen bij de deelnemende bedrijven en toeristische informatiepunten in de Kempen.

Op de website en de ruiterkaart staat het nieuwe ruiternetwerk centraal. Dit systeem van knooppunten is de afgelopen maanden in samenwerking met Visit Brabant aangelegd in Bergeijk, Bladel, Eersel en Waalre (in Valkenswaard lag het al). Aan het project doen meer dan 50 bedrijven mee. Dit zijn bedrijven aan de route. Denk aan horeca, parkeer- en startlocaties, maneges en stallen, overnachtingsmogelijkheden, paardenverzorging en -benodigdheden.

Nu er binnen de coronamaatregelen weer wat meer mogelijk is, vindt de werkgroep van Paardrijden in de Kempen het verantwoord om de website en de ruiterkaart alsnog te introduceren. Natuurlijk doen we wel een oproep aan ruiters en menners. Wanneer je er op uit trekt, houd je dan wat betreft afstand en hygiëne aan de richtlijnen van het RIVM. Daarnaast zijn, in verband met corona, nog niet alle deelnemende bedrijven open. Hopelijk is dat op korte termijn wel het geval zodat paardenliefhebbers uit heel Nederland hun hart op kunnen halen in de Kempen.

De aanleg van dit knooppuntensysteem maakt onderdeel uit van een project waarvoor in het kader van Leader Grenscorridor N69 een Europese subsidie van bijna € 715.000,– is toegekend. Naast de aanleg van het knooppuntensysteem verricht een tiental hippische bedrijven uit Bergeijk en Eersel investeringen in ruitervoorzieningen bij hun bedrijven. Samen investeren zij voor ca 1,5 miljoen euro. Dat varieert van extra capaciteit voor de stalling van paarden, extra slaapgelegenheden voor paardenliefhebbers tot ontvangstruimtes, trailerplaatsen en parcoursen.

De aanleg van het netwerk en de investeringen door ondernemers worden in de markt gezet met extra marketinginspanningen, waaronder de nieuwe website en ruiterkaart. De bijdrage van de Rabobank via haar coöperatiefonds is met name als stimulans van de marketing bedoeld.

Het project wordt gedragen door de Stichting Beleef Bergeijk, die als projectverantwoordelijke optreedt. Als trekker van het geheel doet de stichting een beroep op Erik van Nuland als projectleider.

Via de website www.paardrijdenindekempen.nl kun je zelf routes samenstellen, maar ook gebruik maken van de uitgezette themaroutes die veelal in de mooie bos en natuurgebieden over eindeloze zaden, kronkelende bospaadjes, zandverstuivingen of heide gebieden lopen.

Hilvarenbeek start traject om ruiter-en menknooppuntennetwerk aan te leggen

Hilvarenbeek start traject om ruiter-en menknooppuntennetwerk aan te leggen

Hippische Toerisme in Brabant is booming, dat heeft het college van B en W  van Hilvarenbeek doen besluiten om het proces in gaan te zetten om aan te sluiten op het ruiterknooppunten netwerk in de Kempen. Hiermee wordt het Brabantse netwerk met mooi gebied uitgebreid en ontstaan er weer meer nieuwe  aansluitingen op het Belgische netwerk.

Op het moment dat de maatregelen rondom het corona visus het toelaten wordt er een start bijeenkomt georganiseerd waarvoor ondernemers, verenigingen en terreinbeheerders die belang hebben bij het ruiterknooppunten netwerk uit de gemeente  worden uitgenodigd.

Onderzoeken tonen aan dat dat goede ruiter en men routes een positieve impuls kunnen geven aan het toerisme en de lokale economie. Niet lokale ruiters en menners zijn niet bekend de mooiste en veilige routes welke geschikt zijn om over te rijden. Door deze routes op te nemen met behulp van de lokale gebruikers in het Brabantse knooppuntennetwerk worden deze inzichtelijk. Ze worden zowel digitaal middels online routeplanner als fysiek doormiddel van paaltjes aangegeven waardoor er zorgeloos te paard gereden kan worden door de gemeente.  Door de huidige aanpak in samenwerking  met het routebureau  wordt zoals bij fietsen en wandelen  na de aanleg ook geborgd  dat het netwerk onderhouden wordt.

Het traject begint met een ontwerpfase waarvoor het route bureau van Visit Brabant de opdracht heeft gekregen van de gemeente Hilvarenbeek. Door de samenwerking met het routebureau  en de regioconsulent van de KNHS sluit het netwerk ook naadloos aan op de netwerken in  andere gemeenten in Brabant.

Op dit moment zijn er in de gemeente Hilvarenbeek een aantal ommetjes welke veel gebruikt worden door de lokale ruiters, er zijn ruiterpaden in de bos en natuurgebieden en landgoederen.  Er ligt  ook nog een gedeelte van de Taxandria route welke door destijds door de Euregio grens overschrijdend is aangelegd, natuurlijk wordt er gekeken hoever er gebruik gemaakt kan worden van  deze “oude” routes en bestaande ommetjes over bestaande wegen en paden om een up to date netwerk te realiseren waar de ruiters en menners weer jaren plezier van hebben.

Boswerkzaamheden door Staatsbosbeheer rondom ruiterpaden in de Kempen

Boswerkzaamheden door Staatsbosbeheer rondom ruiterpaden in de Kempen

Staatsbosbeheer start in januari met boswerkzaamheden in boswachterij de Kempen. Het zagen vindt plaats met oogstmachines en neemt een aantal weken in beslag . Plaatselijk kunnen deze werkzaamheden voor overlast zorgen doordat de ruiterpaden minder goed begaanbaar zijn.

Staatsbosbeheer is het jaar rond aan het werk in het bos. Tijdens deze werkzaamheden kunnen de bospaden tijdelijk minder goed begaanbaar zijn. De paden worden na de houtoogst zo snel mogelijk hersteld.

Zaterdag 4 januari om 14.00 uur start er een publiekswandeling bij de parkeerplaats aan de Pals te Hapert. Onder leiding van de boswachters wordt het bos bezocht waar de boswerkzaamheden plaatsvinden. Er wordt uitleg gegeven over duurzaam bosbeheer en het werk van Staatsbosbeheer. Aanmelden voor de wandeling is niet nodig en duurt 2 uur.

De Kempen start met aanleg van knooppunten netwerk voor ruiters en menners

De Kempen start met aanleg van knooppunten netwerk voor ruiters en menners

De eerste paal voor het nieuwe ruiter- en mennetwerk in Bladel staat in de grond. Voor ruiters en menners biedt de regio de Kempen vanaf het voorjaar 2020 een geweldig groot nieuw knooppunten netwerk . In de gemeenten Bladel en Waalre worden op dit moment de netwerken in het veld aangelegd waarna de gemeente Eersel en Bergeijk later deze maand volgen. Met de aansluiting op de reeds bestaande netwerken in België, Brabant en Limburg is er vanaf het voorjaar 2020 , meer dan 1000 km compleet fysiek bewegwijzerd netwerk aaneengesloten.

Eerste bewegwijzeringspaal
Vandaag heeft de aannemer Santos in opdracht van Visit Brabant de eerste paal geplaatst in de gemeente Bladel dat onderdeel uitmaakt van het nieuwe knooppuntennetwerk in de Kempen. Een ruiterroutenetwerk is een netwerk van bewegwijzerde paden op basis van knooppunten. Ieder knooppunt heeft een nummer. Door deze knooppuntnummers te volgen, kan iedere Hippische recreant haar eigen route en de afstand van de buitenrit bepalen. Het is een aanrader voor de paardenliefhebber die van de natuur houdt. Een fijne, ontspannen buitenrit begint bij een fysiek bewegwijzerd routenetwerk.

Toegankelijkheid van de gebieden
Het ruiter en men knooppunten netwerk maakt onderdeel uit van de toeristische routestructuren in Brabant. De bos en natuurgebieden in de Kempen waaronder de gemeente Bladel zijn vrij toegankelijk op wegen en paden voor ruiters en menners, hiermee voorzien de gemeente en terrein beheerders ook de lokale gebruikers in hun behoefte om heerlijk rond te struinen in hun eigen omgeving.

Investering in Hippisch Toerisme
In de Kempen worden er op dit moment door ondernemers ook flinke investeringen in hun bedrijven gedaan om zich (nog) meer op het paardentoerisme te richten. Denk bijvoorbeeld aan pleisterplaatsen, verblijfsaccommodaties voor mens en paard en ondersteunende voorzieningen voor horeca, recreatie en parkeren!

Opening van het netwerk.
Zoals het er nu uitziet is het netwerk in de Kempen in het voorjaar van 2020 compleet bewegwijzerd en gereed voor gebruik. In maart 2020 zal het netwerk dan ook zichtbaar  worden in diverse digitale routeplanners en kaart worden gepresenteerd tijdens een feestelijke opening.