Toevoeging A, AA en AAA aan predicatenstelsel KFPS

Toevoeging A, AA en AAA aan predicatenstelsel KFPS

Op voorstel van de Fokkerijraad is eind vorig jaar besloten om de resultaten van Friese paarden in de aanlegtesten tot uitdrukking te laten komen in de predicaten. Vanaf eind maart is deze uitbreiding met de A codes ook zichtbaar via MIJN KFPS. Daarmee wordt een vervolg gegeven aan de KFPS strategie om het uitbrengen van paarden in een aanlegtest ten behoeve van de fokkerij verder te stimuleren.

Paarden met een bovengemiddelde score in ABFP, CO en IBOP hebben met terugwerkende kracht bij het predicaat een lettercode gekregen. Te weten:

i. 73 t/m 76,5: A

ii. 77 t/m 81.5: AA

iii. 82 en hoger: AAA

Aanlegtesten vormen naast de keuringen een belangrijk selectiemiddel voor Friese paarden. Bij hengsten is het verrichtingsonderzoek (Centraal onderzoek) een belangrijk onderdeel bij de goedkeuring van hengsten (Hengstenkeuringsreglement). Bij merries zijn de resultaten in de ABFP en IBOP (Reglement ABFP, resp. Reglement IBOP) mede bepalend voor het verkrijgen van predicaten.

Oldenburger Verband krijgt nieuwe fokkerijleider: Bernard Thoben

Oldenburger Verband krijgt nieuwe fokkerijleider: Bernard Thoben

Per 1 april neemt Bernard Thoben de taken over van de Oldenburger fokkerijleider dr. Wolfgang Schulze-Schleppinghof, hij gaat met pensioen. Thoben was sinds juli vorig jaar naast Schulze-Schleppinghof werkzaam als beleidsmedewerker.

Sinds juli vorig jaar is Thoben in dienst van het Oldenburger Verband. In deze tijd werkte hij met de hengstenkeuringscommissie samen. Deed hij veulenregistraties en was hij lid van de beoordelingscommissie op de Oldenburgse merriekeuring in Rastede.

Bernard Thoben fokt zelf springpaarden en was actief in de springsport tot en met de klasse S. Thoben was daarnaast actief lid van de Oldenburger Jungzüchter en bereidde vele merries en hengsten voor op keuringen. Na zijn studie Agrarische Wetenschappen aan de Universiteit van Göttingen was hij actief in de levensmiddelenbranche.

Vanwege de coronacrisis vindt de officiële overdracht later dit jaar plaats.

Subsidie beschikbaar voor grensoverschrijdend ruiterroutenetwerk

Subsidie beschikbaar voor grensoverschrijdend ruiterroutenetwerk

Het Duits-Nederlandse Grenspark Maas-Swalm-Nette beschikt over wandel en fietsroutes door bos en heide, langs meren, rivieren en veengebieden. Een grensoverschrijdend ruiterroutenetwerk ontbreekt echter nog. De Europese Unie heeft laten weten dat ze dit nieuwe netwerk voor een deel gaan mee financieren.

Aan de Nederlandse zijde van het grensgebied, van Venlo tot Echt-Susteren, bevindt zich al een goed ruiterroutenetwerk. Echter stopt dit bij de grens. Vele ruiters hebben aangegeven dat ze het gebied graag verbonden zien. Voor dit ruiterroutenetwerk gerealiseerd kon worden moesten er eerst verschillende zaken onderzocht worden. Welke wegen en paden zijn geschikt en veilig om over te rijden? Waar kunnen de ruiterpaden over de grens met elkaar verbonden worden?

Vele gemeentes aan beide zijden van de grens werken samen. Het doel is om in mei 2021 een uitvoeringsplan op te stellen. “Het zou geweldig zijn als straks naast wandelaars en fietsers ook ruiters ongehinderd kunnen genieten van de schoonheid van het gehele grenspark”, aldus voorzitter Andreas Budde.

Euregio Rijn-Maas-Noord heeft in februari een subsidie toegekend van € 25.000 (50% van de projectkosten).

FEI scheldt kalenderrechten kwijt

FEI scheldt kalenderrechten kwijt

Ingmar de Vos, FEI-president, vertelt dat er wereldwijd al 397 internationale wedstrijden zijn afgelast. De Vos: ”De ene afgelasting volgt de andere op, de impact is enorm. “De FEI heeft wel enkele crisis-scenario’s klaarliggen, maar dit hadden we nog nooit meegemaakt.”

Het verplaatsen van wedstrijden naar een later tijdstip gaat ook zomaar niet. “We weten niet eens wanneer alles min of meer weer normaal zal zijn. Het zou kunnen dat dat in Europa sneller het geval zal zijn dan elders. Iedereen zal dus geduld moeten hebben.”

De Vos: ”De financiële gevolgen zijn aanzienlijk. Door de coronacrisis lopen we al 4 à 5 miljoen euro mis aan inkomsten. Dit bedrag neemt zeker nog toe. We proberen redelijk te zijn. Organisatoren moeten voor hun wedstrijd kalenderrechten aan de FEI betalen. We hebben al besloten deze kwijt te schelden voor wedstrijden die door de coronacrisis afgelast worden.”

Geldende maatregelen paardensport verlengd tot en met 28 april

Geldende maatregelen paardensport verlengd tot en met 28 april

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en een onhoudbare druk op de zorg te voorkomen, heeft het kabinet op 31 maart de bestaande maatregelen met drie weken verlengd. Dit betekent dat alle eerder genomen maatregelen ook in de paardensport worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. De paardensport behoudt op een aantal punten een uitzonderingspositie, waardoor het mogelijk blijft om paarden de juiste verzorging en beweging te geven. Tot slot blijft het verbod op vergunningplichtige evenementen tot 1 juni gehandhaafd.

Een verlenging van drie weken is lang. Dit heeft effect op iedereen en van iedereen wordt veel gevraagd. Voor ons als paardensporters geldt dat we naast de gezondheid van onszelf, onze familie en vrienden, een grote verantwoordelijkheid voelen en hebben voor de gezondheid van onze paarden. Daarom zal de KNHS zich samen met de FNRS en de Sectorraad Paarden blijven inzetten voor de uitzonderingspositie van de paardensport.

Help elkaar waar mogelijk
Voor veel maneges betekent een verlenging van de maatregelen een grote uitdaging. Er komen veel minder inkomsten binnen, maar de kosten voor de verzorging van de paarden blijven. Gelukkig zien wij in heel Nederland initiatieven ontstaan om maneges en verenigingen te helpen. Veel ruiters blijven hun lidmaatschappen en lesgelden betalen, ook al krijgen ze daar nu tijdelijk geen les voor. Wij vinden dat fantastisch en het getuigt van grote saamhorigheid en solidariteit in de paardensport community. Een groot dankjewel is op zijn plaats voor iedereen die daar aan bijdraagt! Zo kunnen we de paardensportinfrastructuur in stand houden en voor alle paarden blijven zorgen, zodat we straks, als deze crisis voorbij is, weer volop van de paardensport kunnen genieten.

Wil jij ook graag helpen, maar weet je niet zo goed hoe? Je kunt, als dit past binnen je financiële mogelijkheden, je lesabonnement blijven betalen of initiatieven steunen die de verschillende ruitersportcentra organiseren, zoals het sponsoren van een paard of pony. Zo helpen we elkaar door deze crisis heen.

Onderstaand een overzicht van alle maatregelen die gelden tot en met 28 april

1. Geen wedstrijden, evenementen en bijeenkomsten toegestaan tot en met 28 april
Er mogen geen bijeenkomsten, evenementen en wedstrijden georganiseerd worden om zo de hoeveelheid bezoekers op paardensportaccommodaties te minimaliseren. Deze maatregel betreft  alle wedstrijden, ongeacht niveau en competities. De KNHS brengt tot 28 april geen wedstrijdafdrachten in rekening voor afgelaste wedstrijden.

2. Geen manege- en verenigingslessen, verzorging paarden blijft gewaarborgd
Manegebedrijven en verenigingen mogen tot en met 28 april geen manege- en verenigingslessen geven. De verzorging van de dieren dient uiteraard door te gaan. Hieronder valt zowel de verzorging van de paarden als het geven van voldoende dagelijkse beweging. Om dit te kunnen garanderen blijven de manegebedrijven aangepast open voor dierenverzorgers (zoals eigenaren, bijrijders en huurders), personeel en dienstverleners zoals hoefsmeden, dierenartsen en leveranciers. Kantines, moeten net zoals alle horecagelegenheden gesloten blijven, tot en met 28 april.

3. Individueel rijden van paarden is toegestaan
Het individueel rijden van paarden is toegestaan. Dit kan onder begeleiding indien dit noodzakelijk is en mits de sociale en hygiëne maatregelen aangehouden worden:

 • Was je handen vaak met water en zeep
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Schud geen handen
 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar
 • Heb je verkoudheidsklachten en of koorts blijf dan thuis
 • Heeft iemand in het gezin koorts, blijf dan thuis

Klik hier voor een uitleg van de overheid op de geldende maatregelen in de sport.


4. Groepsactiviteiten en georganiseerde buitenritten niet toegestaan
Er mogen geen groepsactiviteiten georganiseerd worden. Hieronder vallen ook georganiseerde buitenritten in groepsverband. Een buitenrit met twee is mogelijk in verband met de veiligheid van mens en dier. Wel moet men altijd minimaal 1,5 meter afstand houden van elkaar.

5. KNHS-verenigingen blijven gesloten
In lijn met NOC*NSF en het genomen overheidsbesluit blijven paardensportverenigingen zonder eigen paarden gesloten voor verenigingslessen, evenementen of andere activiteiten. Accommodaties waar paarden gestald staan kunnen met aangepaste maatregelen beperkt geopend blijven om paarden te voorzien in hun basisbehoeften en moeten daarnaast sociale- en hygiënemaatregelen treffen en hun leden hierover informeren.

We verzoeken onze KNHS Regio’s en verenigingen de voorjaars ALV’s naar een latere datum te verplaatsen of geheel te laten vervallen en dit jaar eventueel alleen een najaars-ALV te organiseren. Déchargeverlening over het afgelopen boekjaar en verslag van de kascommissie moet dan mee verplaatst worden.

Maatregelen paardensportverenigingen:

 • Houd de accommodatie gesloten t/m 28 april voor lessen, evenementen of andere activiteiten.
 • Laat geen mensen (en paarden) van buitenaf de accommodatie gebruiken voor training.
 • Vaste leden mogen de accommodatie gebruiken voor de dagelijkse en individuele training van hun paard. Doe dit waar mogelijk zonder begeleiding.

6. Pensionstallen blijven met aangepaste maatregelen open voor paardeneigenaren en dierverzorgersPensionstallen mogen met extra maatregelen open blijven zodat paardeneigenaren hun paarden de nodige dagelijkse verzorging en beweging kunnen bieden. Wij verzoeken pensionhouders de volgende extra maatregelen te nemen:

 • Pensionklanten mogen hun stal bezoeken voor de dagelijkse verzorging en training van hun paard.
 • Voor paardensportaccommodaties en paardeneigenaren adviseren wij, in afstemming met onze partner FNRS, naast alle geldende maatregelen, een schema te maken waarin is vastgelegd wie wanneer op de accommodatie mag komen en alleen om zijn of haar paard te verzorgen en/of beweging te geven en/of te rijden. Te allen tijde moet 1,5 meter afstand van elkaar gehouden worden.
 • Ruiters en paardeneigenaren met verkoudheidsklachten moeten verzocht worden thuis te blijven tot zij hersteld zijn. Heeft 1 persoon in het gezin koorts, dan mag er niemand uit het gezin naar stal komen. Samen met de accommodatiehouder moet in deze gevallen gezocht worden naar ondersteuning in verzorging en eventueel training van het betreffende paard.
 • Laat geen mensen (en paarden) van buitenaf de accommodatie betreden en gebruiken voor training.
 • Vraag ruiters rijhandschoenen te dragen om zo fysiek contact met de omgeving te beperken.
 • Kantines, blijven net zoals alle horecagelegenheden gesloten tot en met 28 april. Neem de voorgeschreven hygiënemaatregelen in acht. 
 • Vraag pensionklanten:
  • Geen extra bezoekers mee te nemen. Alleen indien strikt noodzakelijk.
  • Niet in groepjes samen te komen.
  • Contact te vermijden en minimaal 1,5 meter uit elkaar te blijven.
  • Alleen voor de noodzakelijke verzorging en training op stal te blijven en daarna direct weer huiswaarts te keren.
  • De sociale- en hygiënemaatregelen in acht te nemen.

7. Vervoer paardenHet vervoeren van paarden is niet verboden. Wij adviseren echter iedereen zoveel mogelijk de paarden op de eigen stal te laten staan en geen mensen en paarden van buitenaf toe te laten op je eigen accommodatie.

8. Geen kadertrainingen en -bijeenkomsten tot en met 28 april 
De KNHS heeft alle kadertrainingen en -bijeenkomsten tot en met 28 april geannuleerd.

9. Nationaal Hippisch Centrum en KNHS voor bezoekers geslotenHet Nationaal Hippisch Centrum en het KNHS-kantoor blijven en tot en met 28 april gesloten voor bezoekers. De KNHS blijft van maandag tot en met vrijdag per WhatsApp en per e-mail en beperkt telefonisch bereikbaar.

Nog even onze bereikbaarheid op een rijtje:

 • Het KNHS-kantoor is gesloten.
 • Antwoorden op veel van je reguliere vragen vind je op onze website: Vraag&Antwoord.
 • Het KNHS-kantoor is in beperkte mate telefonisch bereikbaar via de KNHS Servicedesk, 0577-408300 van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Het kan zijn dat je per e-mail antwoord krijgt op je telefonische vraag.
 • Neem bij voorkeur contact op per e-mailservicedesk@knhs.nl of via WhatsApp: 06-22645441 voor ruiters en sportaanbiedersdesk@knhs.nl voor sportaanbieders.

Onderstaand een overzicht van alle aangescherpte maatregelen die gelden in de paardensport tot 1 juni: 

1. Vergunningsplichtige wedstrijden en evenementen tot 1 juni verboden
De overheid stelt dat er geen planbare evenementen die vergunningsplichtig zijn georganiseerd mogen worden tot 1 juni.

Voor alle andere wedstrijden, evenementen en samenkomsten geldt een verbod tot en met 28 april. Deze maatregel betreft  alle wedstrijden, ongeacht niveau en competities. De KNHS brengt in ieder geval tot en met 28 april  geen wedstrijdafdrachten in rekening voor afgelaste wedstrijden.

2. Gemeenten kunnen voor locaties een groepsvormingsverbod opleggen
Een burgemeester kan bepalen dat een bepaalde locatie, wijk of straat een verbod op groepsvorming krijgt. Dit betekent dat er op deze plaats geen groepsvorming mag plaatsvinden met meer dan 3 personen. Van verboden groepsvorming is sprake als drie of meer mensen niet de 1,5 meter afstand in acht nemen en die geen huishouden vormen.

Indien een paardensportaccommodatie in een locatie of wijk valt waar dit verbod geldt dan moeten er extra maatregelen genomen worden om groepsvorming te voorkomen.

Je kunt worden beboet als je je niet aan de geldende regels van je gemeente houdt. De exacte hoogte van de boete moet nog worden vastgesteld. Je moet rekening houden met een boete die kan oplopen tot € 400,- voor personen. Voor bedrijven kan de boete oplopen tot € 4.000,-.

Houd de berichtgeving van je gemeente in de gaten zodat je weet voor welke locaties een verbod geldt. 

3. Extra advies paardensportaccommodaties
Voor paardensportaccommodaties en paardeneigenaren  adviseren wij, in afstemming met onze partner FNRS, naast alle geldende maatregelen, een schema te maken waarin is vastgelegd wie wanneer op de accommodatie mag komen en alleen om zijn of haar paard te verzorgen en/of beweging te geven en/of te rijden. Te allen tijde moet 1,5 meter afstand van elkaar gehouden worden.

Uitzonderingspositie paardenbedrijven koesteren
De door de KNHS, FNRS, SRP en NOC*NSF gerealiseerde uitzonderingspositie in verband met de gezondheid en het welzijn van de paarden blijft van kracht. Daardoor is het voor paardeneigenaren, met aangepast beleid, nog steeds onder strenge voorwaarden toegestaan om voor hun paarden te zorgen.

Alle andere sporters in Nederland mogen op geen enkele wijze hun sport bij hun club of vereniging uitoefenen tot en met 28 april. Deze uitzonderingspositie voor de paardenhouderij willen wij graag behouden. Het is daarom extra belangrijk om deze mogelijkheid te koesteren en uiterst voorzichtig en begripvol met deze situatie om te gaan. Om deze uitzonderingspositie te behouden, dient iedereen in onze branche mee te werken aan een verantwoord beleid voor mens en dier.