Patricia van Iersel is al 21 jaar de manager van de SRR, zeg maar het ruiter- en menbewijs. Ze vertelt over de verandering die de SRR voor ogen heeft: ‘Waar vroeger de verkeersdeelname het belangrijkste was, gaan we nu steeds meer de nadruk leggen op het welzijn van het paard.’

‘Omdat dat nu steeds belangrijker wordt. Het is maar de vraag of en hoe we straks nog kunnen rijden. De publieke opinie, flink gevoed door allerlei media, is niet echt vóór. We moeten oppassen dat we als paardenmensen niet meegetrokken worden in de houding dat niks meer kan, op allerlei terreinen. We moeten echt het tij keren, anders gaan we de boot in.’

Bewijs
‘Ik denk dat het belangrijk is dat we kennis zo breed mogelijk delen en goed toegankelijk moeten maken voor iedereen die zich erin wil verdiepen. Voor niet-paardenmensen, maar ook voor paardenmensen. Want ook onder paardenmensen zie ik goedwillende, onbedoelde maar wel foutieve aannames en handelingen. Er is behoefte aan opleiding en openheid. Het vernieuwde ruiterbewijs is een bewijs dat je je in elk geval verdiept hebt in alles rondom je paard, en niet alleen hoe je erop moet zitten.’

Opleiders
De SRR heeft recent de uitstraling vernieuwd, met onder andere een nieuwe website en zelfs een vernieuwde naam: Stichting Rijvaardigheidsbewijs Ruiter en menner. Wat blijft is de groep opleiders bij wie je terecht kunt om het ruiterbewijs te halen: ‘Ja, een heel diverse groep van maneges, al dan niet aangesloten bij de FNRS of de Manege & Ruiter Bond, KNHS-verenigingen, maar ook ervaren rij- en meninstructeurs die de cursussen geven. Vaak omdat ze vanuit hun enthousiasme hun kennis willen delen. En uiteraard ook omdat het een heel leuke toevoeging op de reguliere lessen is. Dan werkt het tweeledig: je geeft extra lessen en je paarden worden beter verzorgd en bereden omdat de cursisten beter weten waar ze mee bezig zijn.’

Een examengroep bij Manege Boschhoeve in Soerendonk

Veilig en verantwoord
‘Als iemand zich aan wil melden als opleider: dat kan! Stuur me een mailtje of bel me, dan leg ik dat uit. Iedereen met een erkend instructeursdiploma kan als opleider aan de slag. Het zijn er nu ongeveer 60, verspreid over het hele land. Zij zorgen ervoor dat er jaarlijks een kleine 500 examens worden afgenomen, alleen al voor het ruiterbewijs. Daar komen de 300 menbewijzen per jaar nog bij. Dat zijn allemaal mensen die kunnen laten zien dat ze veilig en verantwoord met het paard om kunnen gaan.’

Met examinator Rob Janssen

Laatste ontwikkelingen
‘Op de vernieuwde website staat ook de lesstof online, voor mensen die zich willen oriënteren of die hun kennis op willen frissen. Ik zou zeggen: bekijk het eens en maak een proefexamen.  De inzichten rondom paardrijden en paardenwelzijn blijven veranderen en dat gaat steeds sneller, het is belangrijk om dat goed bij te houden. Je zou daarvoor in de toekomst ook opfrisbijeenkomsten of zelfs toetsen kunnen organiseren, daar denken we nu over na, zodat de kennis van mensen up-to-date blijft. Uiteraard doen we dat in goede afstemming met grote partijen als de KNHS, maar we richten ons ook op de mensen die nergens bij aangesloten zijn, want dat zijn er veel meer. En ook daar zie ik in de praktijk heel veel mensen die misschien niet van de laatste ontwikkelingen op de hoogte zijn.’

Klik hier voor de vernieuwde SRR-website

Klik hier voor het verhaal dat Nieuws.horse in 2020 met Patricia maakte

Examen in het verkeer blijft een onderdeel van het ruiter- en menbewijs, hier bij Stal De Naaldenhof in Bentveld

© Nieuws.Horse 2018 | powered by Olland.biz