Source :
NDR

In de draf- en rensport is het gebruik van de zweep om paarden aan te sporen niet langer toegestaan. De zweep blijkt bij uitstek beeldbepalend te zijn voor de maatschappelijke perceptie van de draf- en rensport. Daarom zijn strenge regels opgesteld die wereldwijd gelden.

De zweep mag nog slechts worden meegevoerd ter correctie en alleen worden ingezet indien er zich een situatie voordoet waarin de veiligheid van mens en dier in het geding kan komen.

Zo staat omschreven dat bij meevoeren van de karwats deze niet in zijwaartse richting mag worden gehouden c.q. gehanteerd. Alleen het, ter correctie, onderhands gebruik van de karwats is toegestaan. Bij gebruik van de karwats mag de arm niet boven schouderhoogte uitkomen. Wanneer door foutief hanteren c.q. houden van de karwats nadeel ontstaat voor een andere deelnemer en de rijder opzet of grove nalatigheid kan worden verweten, wordt het paard uitgeschakeld en de rijder bestraft.

Boetes

Bij de eerste overtreding krijgt men 200 euro boete en een schorsing van drie dagen. De boetes lopen bij herhaling op tot 600 euro en tien dagen schorsing. Na een derde herhaling komt het voor het tuchtcollege van de NDR.

Klik hier voor de regels.

© Nieuws.Horse 2018 | powered by Olland.biz