Source :

Voorbrengers bij de KWPN hengstenkeuring moeten in het vervolg een cap dragen. Daartoe heeft het KWPN besloten. Voor de eerste bezichtiging die nu gaande is, geldt alleen een advies.

In steeds meer Europese landen dragen ook voorbrengers – degenen die de paarden aan de hand presenteren tijdens het selectieproces – hoofdbescherming. Voor de eerste bezichtiging van de hengsten eind 2022 is daarom gewerkt met een advies vanuit het KWPN dat voorbrengers tijdens het voorbrengen van de hengsten een cap dragen uit oogpunt van veiligheid. Het Algemeen Bestuur van het KWPN is van mening dat het dragen van een cap inderdaad een toegevoegde waarde biedt qua veiligheid en stelt daarom de cap verplicht per 1 januari 2023 voor voorbrengers tijdens de hengstenselectie. 

Het standpunt van AES en NRPS is nog niet bekend.

© Nieuws.Horse 2018 | powered by Olland.biz