Hippisch journalist Jacob Melissen uit Pesse heeft op de grote zolder boven zijn werkruimte een indrukwekkend archief. Een levenswerk. Omdat hij per 1 maart 2023 verhuist, zoekt hij iemand die de verantwoordelijkheid voor en het fysieke bezit van zijn collectie op zich willen nemen.

Jacob Melissen schrijft in zijn pagina Heel Holland Hinnikt: De reden was lang geleden simpel: ik heb de nadagen van de transitie van boerenpaard naar sportpaard meegemaakt en heb kennis van de verandering en omvorming van het paard als karossiers naar werkpaard op de boerderij. Ik las in paardenbladen over de vergelijkingen tussen echte paardenkrachten en mechanische, die zonder mankeren altijd in het voordeel van het paard uitvielen.

Mijn zolder puilt inmiddels uit met alle jaargangen van In de Strengen (vanaf het nul-nummer in 1938), De Hoefslag (vanaf 1949) en het officieel bulletin van het C.C. (van de jaren ’45 tot ’49). Zo ook Het Paard en Paard en Paardenwereld en alle jaargangen vanaf 1943 van L’Annee Hippique.

Een foto van een vol archief met vele stellingkasten waarin tijdschriften, boeken, kranten en fotomaterialen liggen opgeslagen.

Het zijn vele strekkende meters tijdschriften en boeken (de vloeroppervlakte is 96 m² ). Er wordt daarin verhaald over alle denkbare hippische onderwerpen. Van het eerste begin van K.I. aan het begin van de vorige eeuw tot aan de diverse Olympische zeges van Anky.

Ik dacht en had gehoopt een goede bestemming te hebben gevonden in een museum in Friesland, maar door bezuinigingen en stijgende bouwkosten van de geplande uitbreiding moest deze bestemming helaas van mijn aanbod afzien.

Nu ben ik dus op zoek naar een nieuwe bestemming, en wel voor 1 maart 2023! Een persoon of een organisatie die de ruimte en de bereidheid heeft om niet alleen de collectie in stand te houden, maar ook bij te houden, en als het kan zou het zelfs prachtig zijn het (deels) digitaal toegankelijk te maken, waardoor geheel hippisch Nederland kennis kan nemen van het kleurrijke verleden van onze paardenwereld.

Men zal mij niet horen zeggen dat mijn collectie compleet, is maar het zou wel de basis kunnen vormen voor het begin van een degelijke en toegankelijke hippische bibliotheek. Met mijn vrienden Martien van den Heuvel en Jaap Werners hebben we indertijd gepoogd hippische organisaties daarvoor te interesseren, maar het resultaat was helaas nul komma nul.

Kent u dat gevoel iets op zolder te hebben staan waarvan je zelf vindt dat het van belang is voor de gehele (Nederlandse hippische) wereld, maar je weet niet aan wie je het kunt overdragen?

Deze vraag is voor mij prangend, want we hebben ons huis verkocht en gaan kleiner wonen. Daarom de vraag: wie zou de verantwoordelijkheid voor en het fysieke bezit van mijn collectie op zich willen nemen? Dus niet alleen om haar te behouden, maar ook om haar bij te houden.

Alternatief zou kunnen zijn iemand te vinden die mij zou willen helpen om daadwerkelijk een hippisch documentatie centrum in de benen te helpen.

Steeds vaker om mij heen wordt de vraag opgeworpen: mogen wij over 20 of 30 jaar nog wel op een paard zitten? De juiste antwoorden zouden wel eens te vinden kunnen zijn in zo’n hippisch documentatiecentrum, waarin een antwoord gevonden kan worden op in de toekomst levende vragen.

Uw reacties graag aan info@melissen.net.

© Nieuws.Horse 2018 | powered by Olland.biz