Source :
KNHS

Tijdens de afgelopen week gehouden FEI General Assembly (jaarvergadering van de wereldpaardensportbond) zijn door de aanwezige landen diverse besluiten genomen.

Een regel die meteen is aangenomen ter bevordering van het paardenwelzijn is een uitbreiding van de bevoegdheid van de springjury. De jury mag zodra het paardenwelzijn in het gedrang komt of lijkt te komen, direct een combinatie uitsluiten van het verder springen van het parcours. Hierop kan een ruiter niet in protest gaan. Dit geldt voor alle internationale springwedstrijden en deze bevoegdheid voor de jury gaat in per 1 januari 2023.

Dressuur
De ethische commissie heeft in een tussenrapport aanbevolen om de stang en trens op het hoogste niveau in de dressuursport optioneel te maken. De KNHS heeft dit punt voor deze vergadering ingediend bij de FEI maar dat werd niet aangenomen. De Rules Revision neemt dit punt mee ter overweging. Topsportdirecteur Iris Boelhouwer die in Kaapstad was: “In Nederland is de keuze over het wel of niet met stang en trens rijden in de Grand Prix al 15 jaar optioneel. Nadat dit punt in maart op de agenda is geweest, kwam het nu wederom ter sprake. Het aanpassen van de regel is nog niet aangenomen, de FEI gaat dit eerst verder onderzoeken via de FEI-board en het sportsforum.”

© Nieuws.Horse 2018 | powered by Olland.biz