Source :
KNHS

In de Ledenraad van de KNHS werd 2022 met een licht positief resultaat afgesloten. Voor 2023 denkt de bond dat het met de huidige enorme inflatie onvermijdelijk is dat er ook bij de KNHS een prijsstijging van 5% wordt doorgevoerd. De Ledenraad gaf een extra attentiepunt mee om op de personeelskosten te letten.

De pilot van het springabonnement heeft tot nu toe 1000 abonnementen opgeleverd. Deze pilot loopt nog door tot en met april 2023. Voor het invoeren van dit systeem voor de dressuur is het nu nog te vroeg. De aantallen die daarmee gemoeid zijn, zijn vele malen hoger en dat stuit op teveel praktische problemen.

Klik hier voor het verslag op de KNHS-site

© Nieuws.Horse 2018 | powered by Olland.biz