De Belg Ingmar De Vos is met een overweldigende meerderheid als voorzitter herkozen door de bij de Fédération Equestre Internationale (FEI) aangesloten nationale federaties. De presidentsverkiezingen vonden plaats tijdens de hybride algemene vergadering van de FEI die vandaag in Kaapstad (RSA) gehouden werd.

Voor de nationale federaties die niet in staat waren de vergadering fysiek bij te wonen, was er de mogelijkheid virtueel aanwezig te zijn en hun stem online uit te brengen. De 59-jarige Belg, die voor een tweede opvolgende keer geen tegenkandidaten had, gaat nu zijn derde en laatste termijn van vier jaar in die eindigt in 2026. De FEI statuten beperken het mandaat van de voorzitter en bestuursleden tot een maximum van 3 mandaten van 4 jaar.

“In de afgelopen acht jaar heb ik het voorrecht gehad om de kracht en eenheid in onze gemeenschap van dichtbij te zien, en het is deze solidariteit die ons op een succesvolle wijze door een aantal moeilijke tijden geloodst heeft. We hebben samen veel vooruitgang geboekt, omdat we onze verschillen opzij hebben gezet in het algemene belang van onze sport en onze gemeenschap. We zijn er sterker dan ooit uitgekomen en deze basis is het fundament voor onze toekomst. En, nu ik aan mijn laatste termijn begin als president van de FEI, denk ik veel na over de toekomst. Ik ben vastbesloten om een goede en solide organisatie na te laten waarop mijn opvolger en de gemeenschap in de jaren daarna kunnen voortbouwen,” zei De Vos.

“Hoewel we samen veel hebben bereikt, is het ook duidelijk dat we verdere veranderingen moeten doorvoeren om de continuïteit en het welzijn van onze sport en organisatie te garanderen. Dit zal soms moeilijke keuzes vereisen en op sommige punten zullen we het zonder enige twijfel soms oneens zijn, maar als de geschiedenis als indicatie kan dienen, dan ben ik ervan overtuigd dat we steeds een consensus zullen vinden in het belang van onze sport en organisatie. Een consensus die steeds gebaseerd zal zijn op onze algemeen erkende waarden zoals het welzijn van paarden en de integriteit van de sport.”

De Vos, de dertiende president van de FEI sinds de oprichting van de Internationale Federatie in 1921 en de vierde president die ook IOC-lid is, was ook de eerste mannelijke president na drie vrouwelijke presidenten toen hij in 2014 in Bakoe (AZE) voor het eerst als FEI president werd gekozen.

De Vos, die vanwege zijn ervaring op het gebied van sportmanagement en algemeen bestuur zeer gevraagd is, is tevens lid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), lid van drie IOC-commissies (juridische zaken, de commissie voor de gelijkheid van mannen en vrouwen, diversiteit en inclusie, en de coördinatiecommissie Los Angeles 2028), lid van de Raad van de Association of Summer Olympic International Federations (ASOIF), en lid van het Uitvoerend Comité van het Wereld Anti Doping Agentschap (WADA).

Onder leiding van De Vos heeft de FEI als organisatie in de Olympische beweging een sterk aanzien gekregen dankzij haar duurzaamheidsinitiatieven, het bevorderen van het dierenwelzijn, het ondersteunen van diversiteit en gendergelijkheid, het bevorderen van de jeugdsport en de principes van goed bestuur. De Vos heeft de hippische sportgemeenschap ook geleid in cruciale discussies over belangrijke veranderingen in de Olympische wedstrijdformaten om de sport beter af te stemmen op de doelstellingen en ambities van de Olympische agenda 2020+5.

Sinds zijn aantreden in 2014 introduceerde hij diverse veranderingen in de bestuursstructuren van de internationale organisatie. De FEI maakt tevens deel uit van de top vijf organisaties in de ASOIF International Federation governance review, en stond in 2022 op de eerste plaats in de ranglijst.

Op het FEI Sports Forum 2022 maakte De Vos ook een belofte waar om grooms volledig in de FEI-familie op te nemen, met de ondertekening van een Memorandum of Understanding tussen de FEI en de International Grooms Association.

De Vos kondigde onlangs de oprichting aan van een onafhankelijke commissie voor de ‘ethiek en het welzijn van paarden’, welke als doel heeft een praktisch kader te ontwikkelen om bestaande en mogelijke toekomstige dilemma’s met betrekking tot het gebruik van paarden in de sport bespreekbaar te maken en op te lossen.

“Duurzaamheid en de modernisering van de hippische sport, met het welzijn voor de paarden als eerste prioriteit, zijn mijn belangrijkste doelstellingen voor de komende vier jaar”, aldus De Vos.

“Om als sport relevant te blijven, moeten we een organisatie hebben die goed uitgerust is om zich aan te passen aan de uitdagingen die op ons afkomen. Door een open en eerlijke dialoog hebben we de toekomst van de hippische sport sedert 1921 vorm kunnen geven. Dit is essentieel en ik kijk ernaar uit om deze dialoog verder te voeren in de komende vier jaar in het belang van de sport.”

Ingmar De Vos

Ingmar De Vos is op 5 augustus 1963 in België geboren. Hij studeerde af in politicologie en internationaal en Europees recht, en begon zijn carrière als adviseur van de Belgische senaat. In 1990 trad hij in dienst van de Belgische paardensportfederatie als algemeen directeur, en van 1997 tot 2011 bekleedde hij de aanvullende rol van secretaris-generaal. De Vos is de enige Belg die voorzitter is van een Internationale Olympische Sportfederatie.

Tijdens zijn tijd bij de Belgische Nationale Federatie was Ingmar De Vos Chef de Mission voor het Belgische team op zes FEI World Equestrian Games™, van 1990 tot 2010, en op drie Olympische Spelen: Sydney 2000, Athene 2004 en Beijing 2008. Hij is lid van de Belgische Olympische academie. Hij was in 2010 medeoprichter van de European Equestrian Federation en was daar secretaris-generaal van 2010 tot 2011, waarna hij tot de FEI toetrad.

Na drie jaar als secretaris-generaal van de FEI, werd Ingmar de Vos in december 2014 in de Algemene Vergadering van de FEI in Bakoe, Azerbeidzjan, tot voorzitter van de FEI gekozen. Overeenkomstig de statuten van de FEI kan een voorzitter maximaal drie ambtstermijnen van vier jaar volmaken.

© Nieuws.Horse 2018 | powered by Olland.biz