Het moge duidelijk zijn als het gaat om paardenwelzijn: niets doen is geen optie. Dat wordt gesteld in de nieuwste Hippische Monitor 2022. De keuze die ons voor ligt is dan ook: gaan we staan voor onze sector en zetten we welzijn altijd en zichtbaar op 1? Durven we samen en met de samenleving het gesprek aan te gaan. Of laten we ons door activisten in een hokje duwen? Een nieuwe, onafhankelijke adviesraad voor paarden kan daarbij ondersteunen, maar dan zonder inbreng uit de paardenwereld, dus echt onafhankelijk.

Langzamerhand neemt het draagvlak in Nederland af voor de paardensport. In 2019, toen het voor de eerste keer onderzocht werd, was nog 44% voorstander van de professionele paardensport, gaf 46% neutraal te zijn en 10% tegen. De cijfers in 2022 laten een andere verhouding zien: 37% voorstander, 50% neutraal en 13% tegenstander. Op de vraag wat mensen ervan vinden dat paarden bereden worden, is er verschil tussen recreatie, breedtesport en topsport: resp. 9%, 11% en 13% geeft aan dat er geen draagvlak voor is.

Enkele andere cijfertjes: 51% is tegen het gebruik van hulpmiddelen bij het trainen van paarden, zoals een zweep en sporen. Slechts 9% is hiervan voorstander. 69% vindt dat dierenactivisten geen misleidende campagnes mogen voeren tegen
paardensport, 8% vindt dat wel aanvaardbaar.

De Monitor concludeert dat een nieuw op te richten orgaan nodig is om vragen rondom paardenwelzijn goed te beantwoorden., een raad die niet direct wordt gefinancierd door partijen uit de paardensector.

Klik hier voor de nieuwe Hippische Monitor 2022

© Nieuws.Horse 2018 | powered by Olland.biz