[responsive_menu_pro]
Source :
FNRS

Bij de pensionstallen stijgt de gemiddelde omzet met 6,6%. Dit betekent dat de pensionstallen de stijging van de kosten de afgelopen jaren structureel doorberekenen aan hun klanten. Dat constateert ABAB accountants.

Bij pensionstallen dalen de toegerekende kosten. Deze daling is met name zichtbaar in de ruwvoerkosten. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat veel pensionstallen meer zelfvoorzienend zijn in hun ruwvoerproductie. Door betere weersomstandigheden in 2021 was er immers een gunstiger groeiseizoen. Daarnaast bieden steeds meer pensionstallen weidegang aan. Deze welzijnsverbetering voor het paard kan een reden zijn voor de dalende voerkosten.

De strokosten namen daarentegen weer fors toe. Zowel bij het manegebedrijf als bij de pensionstalling. Niet de kosten per ton stro zijn hieraan debet, maar we zien wel een stijgend stroverbruik. Op veel locaties neemt het stroverbruik toe doordat de afnemers voor champignonsubtraat eisen stellen aan de verhouding stro/mest voor afname van mest van paardenbedrijven.

Directe kosten per stallingsplaats pensionstallen20172018201920202021
Voer355381291464328
Strooisel245264256282331
Mestafzet2325182621
Diergezondheid9910163134137
overige directe kosten208243211161138
 93010148391067955

Overige bedrijfskosten
Bij pensionstallen zijn de overige bedrijfskosten stabiel, maar door indexaties wel licht gestegen.

Resultaat
Door de stijging in de omzet en het licht dalen van de kosten per saldo, zien we een aanzienlijke stijging van het resultaat in 2021.

Arbeidsvergoeding manege/pension
In het manegebedrijf zien we doorgaans meer bv-structuren, waardoor er in de loonkosten rekening is gehouden met een ondernemersbeloning. In de pensionstallen zien we zulke bv-structuren niet/nauwelijks, waardoor de ondernemersbeloning in de kengetallen voor pensionstallen niet is meegenomen. Het resultaat zal dus voor een ondernemer voldoende moeten zijn om hier een salaris uit te halen.

We constateren dat het resultaat een stijgende lijn heeft ingezet, waardoor ook de arbeidsvergoeding in de pensionstalling steeg. Dit doet vermoeden dat ondernemers zakelijker worden en meer rekening houden met hun eigen verdiensten.

© Nieuws.Horse 2018 | powered by Olland.biz