[responsive_menu_pro]

De Nationale Tuigpaardendag verhuist naar De Nieuwe Heuvel in Lunteren. Dat heeft het KWPN moeten besluiten na overleg met de KNHS. Op het centrum in Ermelo hield de KNHS bij monde van bestuurslid Aukje Kroondijk voet bij stuk om geen menners zonder cap toe te staan. Daarmee heeft de sportbond de aloude vete met de tuigpaardenwereld nieuw leven ingeblazen en heeft de KNHS het KWPN als eigenaar van de Tuigpaardendag en als mede-bewoner van het complex en huurder van het terrein gepiepeld.

Met deze beslissing moet het KWPN ook het veruit drukst bezochte onderdeel van de KWPN Paardendagen laten schieten. Op de Nationale Tuigpaardendag kwamen in Ermelo toch gemakkelijk zo’n 1500 mensen. De Paardendagen waren met het vertrek van de Blom Cup naar het terrein van Jan Tops toch al uitgehold.

KWPN-voorzitter Andries van Daalen is allesbehalve gelukkig met de gang van zaken: ‘We hebben diverse gesprekken gevoerd om de Nationale Tuigpaardendag gewoon op het centrum tijdens de KWPN Paardendagen te laten plaatsvinden. Natuurlijk hebben we gezegd; joh, als je nou voor die Friezen zo’n uitzondering maakt, dan kan dat voor de tuigpaarden ook wel, daar gebeuren net zo min rare dingen. In het laatste bestuurlijke overleg daarover waren we met ons drieën, Marieke Toonders, René van Klooster en ik. Bij de KNHS hebben we met Aukje Kroondijk overlegd. We hebben alles geprobeerd maar het bleek niet mogelijk. Gelukkig gaan ze er bij De Nieuwe Heuvel wel heel pragmatisch mee om, daar zijn we blij mee.’

Stichting Veilige Paardensport: KNHS en FNRS
Of De Nieuwe Heuvel zo blij moet zijn met het evenement is de vraag. De accommodatie in Lunteren beschikt namelijk over het Veiligheidscertificaat van de Stichting Veilige Paardensport. In het reglement daarvan staat te lezen met een roodomrand kader: bij constatering van mennen zonder cap zal het veiligheidscertificaat per direct worden ingetrokken. Wie overigens het bestuur vormen van de stichting veilige paardensport is alleen na veel moeite te achterhalen, op dat gebied is een betere transparantie wel gewenst. Ton Kuijpers blijkt de in bestuurlijke kringen onbekende onafhankelijk voorzitter, namens de FNRS zit Haike Blaauw als penningmeester in het bestuur en namens de KNHS Theo Fledderus als secretaris en Bob van Asselt. Een 1-2-tje van de ambtelijke top, zeg maar. Als de stichting met daarin dus alleen de KNHS en de FNRS de daad bij het woord voegt, dan kon het voor De Nieuwe Heuvel èn voor het KWPN wel eens een precaire situatie worden.

Uitzonderingen
Het KNHS-wedstrijdreglement zegt wat betreft de aangespannen sport dat een veiligheidshelm verplicht is behalve voor deelnemers aan de damesklasse en de rubrieken voor Tuigpaarden Fries ras die voor de Friese sjees verreden worden. Er zijn dus wel uitzonderingen mogelijk maar daar heeft de KNHS in het geval van de Nationale Tuigpaardendag niet aan gewild.

KNHS slechte verliezer
Als de Tuigpaardendag in Lunteren wel gedoogd wordt, dan lijkt de KNHS een extra slechte verliezer. De nieuwe vereniging die de bond als alternatief voor de traditionele tuigpaardenvereniging VERT wilde oprichten, is een fiasco geworden omdat geen enkele rijder er lid van wil worden. De wereld rondom het tuigpaard is daarentegen met groot succes gewoon verder gegaan, met zo’n 60 concoursen nationaal en regionaal en volle rubrieken.

De datum van het evenement blijft overigens ongewijzigd: zaterdag 13 augustus 2022.

© Nieuws.Horse 2018 | powered by Olland.biz