Source :

De overheid geeft alle ruimte aan de paardensector om tot serieuze welzijnsverbeteringen te komen. Op de website horses.nl laten Sarah Pesie van Stiching Dier & Recht, Aukje Kroondijk van de KNHS en Guusje ter Horst van de Sectorraad Paarden hun mening hierover horen.

In de tussentijd zijn ook andere organisaties bezig om nieuwe richtlijnen op te stellen, wat bekend is bij zowel de KNHS als de Sectorraad. Toch lopen ze in hun antwoorden niet alleen achter. De KNHS benadert het zelfs vanuit een juridisch perspectief. Het antwoord van de Sectorraad Paarden druipt van de zelfgenoegzaamheid zonder redelijk besef van de realiteit. Als dit de mensen zijn die de paardenwereld vertegenwoordigen en die dit soort tekstjes schrijven of hun naam eraan lenen, dan gaat het hartstikke fout. Het is ook de vraag wie deze uitingen toelaat.

Sarah Pesie van de Stichting Dier & Recht pakt het beter aan. Hoewel ze ook aannames doet die ze waarschijnlijk niet hard kan maken, wijst ze gemakkelijk op een aantal aspecten die voor verbetering vatbaar zijn, waaronder de Gids voor Goede Praktijken van de Sectorraad. Op een gemakkelijke manier verwoord, concreet voorbeelden noemend, vanuit haar doelstelling prima.

De KNHS komt niet verder dan de huidige wet- en regelgeving. Tenminste, advocaat Aukje Kroondijk is bestuurslid van de KNHS en dient zich te realiseren dat die twee in hippische publicaties niet los van elkaar gezien kunnen worden. Ze komt niet verder dan het opnoemen van de wettelijke verplichtingen en stelt: ‘De paardenhouder die de regels naleeft, heeft niets te vrezen.’

De Sectorraad heeft een tekstje geschreven waar de naam (en de foto) van boegbeeld Guusje ter Horst aan is gehangen. ‘De afgelopen jaren zijn er diverse initiatieven vanuit de sector geweest om het welzijn van paarden te borgen…. verschuiving bij de VSN-cup van drie- naar vierjarige, de aanscherping van toegestane hulpmiddelen, het inkorten van de verrichtingsonderzoeken bij het KWPN en het opzetten van het Keurmerk Paard & Welzijn. De Sectorraad is niet alleen verdedigend, ook arrogant. Over onderzoek naar de belasting van jonge hengsten in het verrichtingsonderzoek: ‘bleek dat de training absoluut niet te zwaar was’. En over de uitbreiding van instroommogelijkheden van (oudere) hengsten bij het KWPN:  ‘een tendens die het buitenland nu van ons overneemt’. De Sectorraad Paarden gaat totaal voorbij aan de stemming in het land en is er prat op dat beslissingen genomen worden op basis van ‘inhoudelijke kennis en onderzoek’. Hoe steeds meer paardenliefhebbers, vooral niet-gebonden, erover denken, daar wordt aan voorbij gegaan.

© Nieuws.Horse 2018 | powered by Olland.biz