Source :

Er is op dit moment, naast de maatregelen die gelden voor (top)sportpaarden die terugkomen van buitenlandse wedstrijden waar ze mogelijk in contact zijn gekomen met paarden uit Valencia, geen reden om extra maatregelen te treffen in Nederland. Wel is het verstandig, zoals altijd in de wintermaanden, om extra alert te zijn op mogelijke symptomen van rhinopneumonie bij paarden zoals verkoudheidsklachten, koorts, dikke benen en soms hoesten.

Dat is de conclusie van de SRP Werkgroep Diergezondheid, waar de KNHS en FNRS deel van uitmaken. Elk jaar komen er in Nederland uitbraken van het rhinopneumonie virus voor. Als er een uitbraak plaatsvindt geldt er een standaard protocol dat opgesteld is door de Sectorraad Paarden. Prof. Marianne Sloet, voorzitter van de werkgroep, heeft naar aanleiding van de uitbraak in Valencia een advies geschreven. Hierin roept zij op tot het gebruik van ieders gezonde verstand en eerlijkheid. Lees hier het volledige advies.

Paardensportactiviteiten in Nederland
De KNHS heeft besloten om uit voorzorg alle kadertrainingen, waar het topsportpaarden betreft, de komende twee weken te annuleren. In de ons omringende landen worden ook wedstrijden stil gelegd. In Nederland zijn wedstrijden sinds 13 oktober al niet toegestaan vanwege het coronavirus. De KNHS ziet op dit moment geen aanleiding om onderlinge manege- en verenigingsactiviteiten t/m 26 jaar te annuleren, als de bond daar al d mogelijkheid toe heeft.

Advies paarden uit het buitenland
Voor paarden die vanuit het buitenland naar Nederland komen geldt het dringende advies om deze paarden bij thuiskomst geïsoleerd te stallen en tweemaal daags te temperaturen gedurende tenminste 14 dagen. Daarnaast adviseren we, zoals ook de FEI doet, om op dag 7 en dag 14 door de dierenarts een neusswabt af te laten nemen en te laten testen op EHV-1, het oorzakelijke virus van rhinopneumonie. Als de paarden gedurende twee weken geen koorts hebben gehad en twee negatieve testuitslagen hebben, kunnen ze uit de isolatie. Verder: wees waakzaam, en houd de paarden goed in de gaten. Bij twijfel neem contact op met je dierenarts.

© Nieuws.Horse 2018 | powered by Olland.biz