Source :

De KNHS gaat vanaf 1 april 2021 een pilot starten voor meetmomenten. Deze pilot zal lopen van 1 april tot 1 oktober. Dat is in de vergadering van het springforum aan de orde geweest.

De pilot heeft als doel de belangstelling voor meetmomenten te peilen en mogelijkheden te bekijken om met ingang van 1 oktober meetmomenten op te nemen als sportvorm in het Algemeen wedstrijdreglement. Deze meetmomenten geven ruiters de mogelijkheid om te zien waar ze staan in de opleiding van hun paard. Hierbij wordt er geen eindklassement opgemaakt en worden er geen prijzen uitgereikt. Men rijdt dus voor zichzelf met als doel verder te komen in de training en hiermee winstpunten te kunnen behalen.

In het springforum is ook een voorstel gedaan om te starten met de pilot Flex wedstrijden. Hiermee wil KNHS de ruiter meer vrijheid geven op het gebied van regelgeving. Bij een Flex wedstrijd kunnen er geen winstpunten worden gehaald, er is wel een klassement en er worden prijzen uitgereikt. De ruiter kan hiermee zijn paard uitbrengen op een gewenst niveau en prijzen winnen.

De volgende bijeenkomst van het springforum vindt plaats op maandag 1 maart 2021. De belangrijkste onderwerpen die aan bod zullen komen zijn het project vernieuwing wedstrijdsport en bijscholingen/opleidingen.

© Nieuws.Horse 2018 | powered by Olland.biz