Source :

Het jarenlange conflict tussen National Reining Horse Association (NRHA) en FEI heeft ervoor gezorgd dat reining vanaf 2022 geen FEI-discipline meer is. Dit jaar zijn er al geen internationale wedstrijden en FEI-kampioenschappen meer. De topsport wordt door deze beslissing geraakt.

De meerdere pogingen van FEI en NRHA om op één lijn te komen op het gebied van beleid en reglementen, zijn mislukt. Er waren te grote ‘cultuurverschillen’. Ze waren oneens over de inhoud van de samenwerking en de daarbij behorende verantwoordelijkheden. De Olympische status van de sport gaat op deze manier verloren.

© Nieuws.Horse 2018 | powered by Olland.biz