De KNHS heeft bij monde van Esther Hendriksen, hoofd Communicatie, Marketing, Sponsoring & Evenementen, gereageerd op de berichtgeving in Nieuws.horse, die gebaseerd was op de online weergave van het openbare gedeelte van de ledenraadsvergadering.

Esther zegt dat er geen sprake is van een contributieverhoging: ‘De KNHS heeft een door de Ledenraad goedgekeurde begroting voor 2021. Hierbij hebben we er bewust voor gekozen om geen contributie- en startpasverhoging door te voeren. Om de begroting sluitend te krijgen hebben we een bezuiniging doorgevoerd van 1,5 miljoen euro. De mogelijke contributieverhoging waar in het bericht aan gerefereerd wordt, is gerelateerd aan de vraag of de startpas gratis verlengd kan worden in verband met corona. Dat kan de KNHS zich niet veroorloven zonder ergens anders extra inkomsten te genereren zoals het verhogen van de contributie. Dit is dus puur als voorbeeld gebruikt en niet als een reële overweging.’

Klik hier voor het bericht

© Nieuws.Horse 2018 | powered by Olland.biz