Het aantal leden van de KNHS neemt in de huidige crisis veel minder snel af dan in de afgelopen jaren. Dat blijkt uit de informatie die de ledenraad kreeg. De zorgen concentreren zich echter op de huidige terugval en de onzekerheid rond het aantal startpashouders. Verhoging van de contributie wordt nu als een optie gezien.

Daarmee geeft de KNHS eigenlijk de schuld van de teruggang aan de crisis die begin 2020 begon. Het verbloemt echter het al tenminste vijf jaar sterk teruglopende aantal leden: van 2016 naar 2017: – 10.000, van 2017 naar 2018 – 14.000, van 2018 naar 2019 -11.000 en van 2019 naar 2020 -6.500. Het ledental was vorige maand volgens de presentatie 142.824, in 2016 was dat nog 184.590.

De ontevredenheid bij veel leden over de verplichting om de startpassen door te betalen leidt voor de nabije toekomst tot onzekerheid over het toekomstige aantal afmeldingen. Daarbij is het onzeker hoeveel leden überhaupt hun startpas in 2021 opnieuw willen activeren. Het aantal startpassen is vanaf 2016 gedaald van 66.165 naar 49.965.

De KNHS oppert nu de mogelijkheid om de contributie te verhogen om de startpashouders te ontzien die geen gebruik kunnen maken van hun pas. Een verhoging van € 25,- naar € 35,- zou daarvoor al passend kunnen zijn.

Het zou de bond sieren om nu eens structureel naar de oorzaken van het sterk dalende ledenaantal te kijken. Vraag de leden maar even.

Bekijk hier het openbare deel van de ledenraadsvergadering

© Nieuws.Horse 2018 | powered by Olland.biz