Ruiters en menners denken veel positiever dan gedacht over meehelpen en meebetalen aan het onderhoud van ruiterpaden op de Veluwe. Mensen uit de regio willen graag vrijwilligerswerk doen en mensen van buiten zijn best bereid financieel wat bij te dragen. Een bedrag tussen 20 en 40 euro zou realistisch kunnen zijn voor bijvoorbeeld een onbeperkte jaarpas voor de hele Veluwe, áls er daadwerkelijk een pas gaat komen. Dat is de uitkomst van een representatief onderzoek dat De Veluwe Alliantie heeft laten uitvoeren.

Er is veel onwetendheid over het beheer en onderhoud van natuurgebieden. Uit de reacties blijkt dat men niet bekend is met management van natuurgebieden, hoe de geldstromen lopen en hoe er met andere natuurgebruikers wordt omgegaan. Onwetendheid geeft onbegrip. Hoewel onderhoud aan ruiter- en menpaden intensiever is dan voor bijvoorbeeld wandelpaden, hebben paardensporters de indruk dat onderhoud niet nodig is, dat er eigenlijk wel budget beschikbaar is via overheidssubsidies en dat de ruiters/menners de enigen zijn die wordt gevraagd mee te betalen aan hun eigen paden.

Ruiters en menners vertegenwoordigen slechts een klein percentage van de recreatieve gebruikers, waartoe ook fietsers, wandelaars en MTB-ers behoren. De frequentie waarmee paardensporters de natuur in gaan is echter hoog en de afstanden zijn relatief lang, waardoor de druk op de ruiterpaden groot is. Daarnaast stellen paardensporters hoge veiligheidseisen aan paden: de paden moeten vrij zijn van omgevallen bomen, afgebroken takken en boomwortels, het pad moet voldoende breed (minimaal 1,5 m) zijn voor menners en vrij zijn van overhangende takken tot op drie meter hoogte. Dit vereist regelmatig en zorgvuldig onderhoud waaraan geen gering kostenplaatje hangt.

Ook ziet men graag dat er voldoende ruiter- en menpaden beschikbaar blijven, zodat er variatie mogelijk is. Mountainbikepaden zouden gescheiden moeten zijn van de ruiterpaden. Ook loslopende honden vormen een bron van ergernis. 

De grootste groep ruiters en menners valt in de leeftijdscategorie van 30-70 jaar. Opvallend is ook dat zeker 30% van de respondenten bij geen enkele (overkoepelende) vereniging is aangesloten. De wel aangesloten respondenten zijn bij 19 verschillende organisaties onder te verdelen.

Bureau Staalicus van Carolien Staal heeft het onderzoek uitgevoerd in opdracht van De Veluwe Alliantie, de bestuurlijke samenwerking tussen grondeigenaren, recreatieondernemers, terreinbeheerders, grote attracties, provincie en 21 gemeenten op de Veluwe.

foto Hogeveluwe.nl

© Nieuws.Horse 2018 | powered by Olland.biz