De KNHS gaat handhavend optreden als concoursen rubrieken (lees: tuigpaardrubrieken) organiseren die niet onder de reglementen van de KNHS vallen. Dat geldt ook voor niet door de KNHS geautoriseerde showrubrieken. De bond houdt verder vast aan de eigen nieuwe vereniging voor de aangespannen sport en beschouwt volgens de e-mail andere tuigpaardactiviteiten zoals verenigd in de Stichting Aangespannen Sport als strijdig met het paardenwelzijn. De concoursorganisaties in de aangespannen sport hebben vandaag daarover een e-mail ontvangen van de KNHS.

In feite betekent dat oorlog met de aangespannen wereld. Er is namelijk alleen nog maar een initiatiefgroep voor de oprichting van de nieuwe KNHS-vereniging, waarbij de initiatiefnemers zeker niet de grote groep tuigpaard-, hackney- en Friese tuigpaardrijders vertegenwoordigen die wel in de Stichting Aangespannen Sport vertegenwoordigd zijn.

De argumentatie van de KNHS betreft de oprichting van de eigen nieuwe Stichting plus de vernieuwde statuten en het Algemeen Reglement, die nu geïntroduceerd zijn. De KNHS dreigt ‘in het uiterste geval’ overtreders met royement. Intussen ligt de opstelling van de KNHS bij de advocaat in het kader van Europese mededingingswetgeving.

© Nieuws.Horse 2018 | powered by Olland.biz