Source :
KNHS

De KNHS heeft besloten dat het Nationaal Hippisch Centrum een zelfstandig onderdeel wordt. Om een koper of huurder van het hele spul of een gedeelte kunnen vinden, is het bureau Craeft Advies ingeschakeld. In de begroting 2020 wordt duidelijk dat de KNHS rekent met een huur voor het centrum van € 400.000, wat omgerekend € 33.333 per maand betekent.

In de boeken wordt de exploitatie van het NHC al vanaf 1 januari 2020 als een separaat onderdeel van de KNHS beschouwd. Interessant is het lijstje dat volgt onder de kop ‘Hoe gaan we het regelen’ in de begroting:

 • De KNHS verhuurt het centrum aan het NHC m.u.v. het kantoorpand en de oudbouw voor 400K, gebaseerd op een fictief rendement van 5% over de aanschafwaarde.

 • De huur is echter niet voor 365 dagen maar de KNHS houdt het gehele centrum voor 150 vooraf vastgestelde dagen voor haar zelf ter beschikking.

 • Dit betekent dat op deze dagen de KNHS zonder huurlasten gebruik kan maken van het NHC. De verbruikskosten van alle activiteiten worden echter wel in rekening gebracht.

 • Hierdoor ontstaat duidelijkheid wanneer het centrum er voor de KNHS is en welke periode commercieel ingezet kan worden. De KNHS is in de “commerciële periode” natuurlijk ook welkom maar dan zal wel (intern) huur in rekening gebracht worden;

 • De KNHS dwingt zichzelf tot natuurlijke clustering van KNHS-activiteiten, wat de effectiviteit en efficiency ten goede zal komen;

 • Eenduidig dienstverlening vanuit het NHC aan al haar klanten i.p.v. de huidige worsteling tussen intern en extern;

 • Transparante toewijzing van alle baten en lasten met als gevolg dat er minder verlies binnen het NHC achterblijft en duidelijk wordt dat er meer kosten in de sport zitten dan nu vaak zichtbaar is;

 • De eerste jaren een verplichte winkelnering waarbij de KNHS zal proberen zoveel mogelijk van haar eigen activiteiten op het NHC te laten plaatsvinden;

 • Keuzes maken en vaststellen van de basisdienstverlening en alles wat extra is zal altijd in rekening gebracht moeten worden;

 • De KNHS krijgt een standaardkorting van 25% op de NHC-tarievenlijst;

 • Lange termijnstrategie van het NHC zal worden vastgesteld zodat gericht geïnvesteerd kan worden t.b.v. rendementsverbetering van het NHC.

© Nieuws.Horse 2018 | powered by Olland.biz