Source :

FNRS

Sinds vorige week is het voor alle leeftijdsgroepen, na een wekenlang verbod, weer mogelijk om buiten te sporten bij sportclubs die hiervoor over de juiste faciliteiten beschikken. Veel hippische bedrijven moesten op last van het kabinet de deuren tijdelijk sluiten. Dit leidde tot veel frustratie bij ondernemers en verdriet bij ruiters.

Een deel van de hippische bedrijven kon, met de juiste maatregelen, toch aangepast open blijven voor de noodzakelijke verzorging en beweging van de paarden. Inmiddels zijn er verschillende versoepelingen aangekondigd voor diverse sectoren. Dit roept logischerwijs veel vragen op, ook bij hippische ondernemers, ruiters en paardeneigenaren. Wij lichten een paar vraagstukken toe.

Gemeentelijke verschillen 

Er wordt veel ongenoegen geuit over het grote verschil tussen verschillende gemeentes. Gemeenten kunnen namelijk individuele afspraken met verenigingen en bedrijven maken. Hierdoor kunnen er verschillen tussen gemeenten ontstaan. Het is voor sportaanbieders dus belangrijk om bij de gemeente te informeren wat er in hun omgeving kan. Ga in gesprek en bespreek wat mogelijk is binnen de geldende maatregelen. Neem altijd beslissingen die in lijn zijn met de overheidsmaatregelen. Kijk niet naar hoe buren of andere sportaccommodaties de regelgeving interpreteren, maar maak keuzes op basis van de wettelijke voorschriften. 

Binnenrijbaan 

Wij krijgen veel vragen waarom het gebruiken van een binnenrijbaan niet toegestaan is. Op dit moment is het vanuit de overheid niet toegestaan binnen te sporten. Per gemeente worden hier andere afspraken over gemaakt. Landelijke uitzondering hierop is echter het noodzakelijk beweging geven van paarden voor hun gezondheid en welzijn. Wij beseffen dat een binnenrijbaan niet te vergelijken is met een sportzaal en zijn met de overheid in gesprek om ook op dit gebied een uitzondering te maken. De verwachting is wel dat, als het al lukt, het enige tijd zal vergen.  

Maatregelen pensionstallen 

Op veel pensionstallen wordt met een planning voor pension- en lesklanten gewerkt. Het blijft een belangrijk advies om de toestroom van bezoekers op de bedrijven te controleren. Ondanks de versoepelingen blijft het advies van de overheid om 1,5 meter afstand te houden. Door het gebruik van een planning kan deze maatregel makkelijker gehandhaafd worden en terug herleid worden wie er op de accommodatie was. Als ondernemer bent u echter vrij om te bepalen hoe u de 1,5 meter afstand handhaaft op uw accommodatie en de aanwezigen registreert.  

Gemengde groepen 

Het overheidsadvies is om zo min mogelijk leeftijdsgroepen te mengen. Kinderen t/m 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren, maar ouder dan 13 jaar moet dat wel. Indien het niet anders kan dan leeftijdsgroepen te mengen is het belangrijk dat alle deelnemers minimaal 1,5 meter afstand van elkaar houden.  

Horeca of sportkantine 

Per 1 juni mogen de terrassen open en mag de horeca weer een maximum van 30 personen binnen ontvangen. Veel hippische bedrijven hebben een sportkantine zonder volledige horecavergunning; deze blijven tot 1 september gesloten. Met een horecavergunning kan uw bedrijf weer open, indien u de regels van de overheid in acht neemt. Ook hier geldt dat een gemeente of Veiligheidsregio een ander besluit kan nemen. Voor de laatste updates adviseren wij u de websites van de rijksoverheid en Koninklijke Horeca Nederland te raadplegen. 

Ruiterkampen 

Veel ondernemers hebben vragen over het wel of niet door laten gaan van de ruiterkampen. Sommige gemeenten staan ruiterkampen al toe, andere nog niet of helemaal niet. Per 1 juli mogen gedeelde sanitaire faciliteiten weer gebruikt worden. Dit betekent voor ruiterkampen dat deze faciliteiten ook weer gebruikt kunnen worden. Wel dient u rekening te houden met het uitdelen van eten en drinken aan de ruiters. Om dit binnen te mogen doen heeft u een horecavergunning nodig. Daarnaast is het ook tijdens ruiterkampen alleen toegestaan om buiten te sporten.  

Wedstrijden 

De KNHS ziet ruimte ook om binnen de paardensport weer de ring in te kunnen. Namelijk door beoordelings- en meetmomenten te organiseren. Met een officiële KNHS-jury, waardoor de start ook voor winstpunten telt, maar zonder klassement. De KNHS hoopt snel meer duidelijkheid te kunnen geven over deze mogelijkheid.

Besef wat we wél mogen in onze sector 

We begrijpen de frustratie heel goed. Toch vragen wij iedereen om ook te beseffen wat we allemaal wél mogen in onze sector, zeker in vergelijking met andere sporten en sectoren. Zoals premier Rutte het verwoordde in zijn persconferentie van 19 mei: “In de besluitvorming kunnen we niet alleen naar specifieke groepen kijken, maar moeten we oog hebben voor het grotere geheel. Daar zit geen waardeoordeel in, maar wel een risicoafweging. Natuurlijk is niet alles in beton gegoten en staan we open voor overleg.” FNRS trekt hiervoor op met het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) en de KNHS. In de gesprekken die gevoerd worden met het ministerie wordt ook stilgestaan bij de paardensport. Er is draagvlak voor onze wensen, maar voorlopig moeten we koesteren wat we hebben. Teveel druk op het ministerie kan ook leiden tot weerstand. U kunt ervan uitgaan dat wij ons stevig blijven inspannen. Het eerstvolgende overleg met minister van Rijn (minister voor Medische Zorg en Sport) zal volgende week plaatsvinden. 

© Nieuws.Horse 2018 | powered by Olland.biz