De laatste tijd krijg ik steeds meer vragen over hoe het zit met de aankoop van een paard tijdens een veiling. Kennelijk leeft het idee dat er bij een veiling andere regels zouden gelden. Dat die gedachte slechts deels terecht is, zal ik in dit artikel toelichten.  

Koopovereenkomst
Net als in een normale situatie, komt ook bij de aankoop van een paard tijdens een veiling een ‘gewone’ koopovereenkomst tot stand tussen de koper en de verkoper. Voor de wet maakt het geen verschil of de koopovereenkomst tot stand komt via een veiling of niet. De koper is meestal degene die een bod uitbrengt tijdens de veiling en de verkoper is de eigenaar van het paard die het paard ter veiling aanbiedt.

De veilingorganisatie is géén partij bij de koopovereenkomst. In vrijwel alle veilingvoorwaarden die ik voorbij heb zien komen, wordt dit ook uitdrukkelijk bepaald. De veilingorganisatie is slechts tussenpersoon/platform. Soms probeert een koper toch de veilingorganisatie aan te spreken, maar deze aansprakelijkheid wordt vrijwel altijd afgewezen door de rechter, omdat de organisatie dus niet de verkopende partij is.

Veilingvoorwaarden
De veilingvoorwaarden kunnen een belangrijke rol spelen in de juridische positie van een koper of een verkoper. Zo kunnen deze voorwaarden bijvoorbeeld bepalen wanneer het risico van het paard overgaat van verkoper op koper, wanneer de koopsom betaald moet worden en bij wie geklaagd moet worden als het paard niet aan de verwachtingen voldoet. Ook bevatten de voorwaarden soms bepalingen die zien op de veterinaire keuringen die de paarden hebben ondergaan en de mogelijkheid om de uitslagen van deze keuringen in te zien. En menig geval wijken de veilingvoorwaarden op dit soort onderwerpen af van het wettelijk uitgangspunt. Daarom is het belangrijk om goed na te gaan wat de toepasselijke voorwaarden voorschrijven.

Online veiling: binnen 14 dagen paard terug kan
Er zijn veilingen waar men naast de mogelijkheid om tijdens de veiling fysiek aanwezig te zijn, ook de optie heeft om online of telefonisch te bieden. Wanneer beide mogelijkheden naast elkaar bestaan, gelden de normale wettelijke regels zoals hiervoor beschreven. Voor de koper die zijn paard dus via een telefonische bieding heeft gekocht tijdens een veiling waar hij ook fysiek aanwezig had kunnen zijn, gelden dus geen afwijkende regels.

Dat lijkt anders te worden wanneer de veiling uitsluitend online plaatsvindt (en de mogelijkheid om fysiek aanwezig te zijn tijdens de veiling en alsdan een bod uit te brengen dus niet bestaat). Dan is er namelijk sprake van koop op afstand en komt er een ander rechtsregime om de hoek kijken. Let op: veilingen waarbij de mogelijkheid bestaat om tijdens ‘kijkdagen’ de paarden te bekijken, maar waarbij men vervolgens uitsluitend online kan bieden, blijven een online veiling.

Het voert hier te ver om alle regels rond de koop op afstand te bespreken, maar interessant om in ieder geval te vermelden is dat een consumentkoper bij een koop op afstand een herroepingsrecht heeft. Het herroepingsrecht houdt in dat de koper binnen 14 dagen zonder opgave van redenen de koopovereenkomst mag ontbinden en het paard kan teruggeven aan de verkoper. De verkoper is dan ook verplicht om het paard terug te nemen en de koopsom terug te betalen. De reden voor teruggave is niet relevant. Er gelden een paar uitzonderingen op dit herroepingsrecht, maar dan moet u denken aan spullen die snel bederven of spullen die gepersonaliseerd zijn. Een uitzondering voor de aankoop van paarden lijkt vooralsnog niet te bestaan.

Conclusie
Voor de aan- en verkoop van een paard tijdens een veiling gelden in beginsel geen afwijkende wettelijke regels. Dat lijkt anders te worden zodra de veiling uitsluitend online plaatsvindt. Dan heeft de consumentkoper het recht om binnen 14 dagen het paard zonder opgaaf van reden terug te geven. Men kan verschillend denken over de vraag of dit recht van de koper in geval van de aankoop van levende have zoals een paard wenselijk is…

Dit is een bijdrage van Britt Loeffen, advocaat, gespecialiseerd in hippische zaken. Ze werkt voor het bureau ALEX Advocaten in Wijchen en ze publiceert regelmatig in Nieuws.horse over zaken die haar opvallen. klik hier voor meer informatie.

© Nieuws.Horse 2018 | powered by Olland.biz