[responsive_menu_pro]

De KNHS is de sportbond voor alle paardensporters, van de basis tot de top. De KNHS hecht aan korte lijnen en deskundige inbreng vanuit de leden om samen vorm te geven aan het sportbeleid. De regio’s hebben belangrijke taken, waaronder de uitrol van landelijk overeengekomen beleid.

De manager sport is binnen de regio Zuid-Holland een nieuwe functie. Dit biedt kandidaten de mogelijkheid om een eigen, passende, invulling aan deze functie te geven.

Doel van de functie

De manager sport heeft als doel om de paardensport in zijn totaal naar een hoger niveau te tillen binnen de regio Zuid-Holland.

 • De juiste aandacht geven aan talentontwikkeling en de regionale talentenplannen.
 • Het initiëren van trainingen voor KNHS-officials.
 • Idem kennisoverdracht door fora-leden.
 • Samen met de ruiters en amazones van al onze paarden HAPPY ATHLETES
 • Verbinden van partijen die van belang zijn voor de paardensport.

Algemene competenties waarvan we graag zien dat je daar (grotendeels) over beschikt

 • Sportief en enthousiasmerend.
 • Beschikken over bestuurlijke en/of leidinggevende ervaring
 • Betrokken bij de sport in de volle breedte, van recreatieve vorm tot de wedstrijdsport.
 • Een heldere visie hebben, kunnen verbinden, nieuw beleid kunnen implementeren.
 • Kunnen aansturen, durven aanspreken, kunnen plannen, durven confronteren.
 • Kritiek kunnen ombuigen naar beleid en actie.
 • Wendbaar zijn:
  • Proactief;
  • Zelfsturend;
  • Bijdragen o.b.v. prioriteit aan de bestuurs-doelstellingen;
  • Zelf keuzes durven maken binnen kaders, richtlijnen, budgetten;
  • Zelf verantwoordelijkheid nemen;

Specifieke competenties

Zelf actief zijn of een verleden hebben in de sport of als KNHS-official is een pré.

Hoofdtaken

 • Het sportbeleid en strategie bepalen
 • Team cq. werkgroepen formeren die aan dat beleid invulling geven en partners zoeken die hierin samen willen werken
 • Het team / de partners minimaal 1 maal per jaar bij elkaar brengen en leiding geven aan team en werkgroepen
 • Nauw contact houden met team en partners. Doelstellingen opstellen en bespreekbaar maken binnen het Regiobestuur.
 • Goed contact houden met de wedstrijdcommissie

Tijdsinvestering

 • 10-12 Bestuursvergaderingen per jaar (waarvan een aantal via conference calls)
 • 2 Algemene Ledenvergaderingen (Regio ZH)
 • Vergaderingen met team Sport (aantal/frequentie/wijze ter eigen bepaling) en werkgroepen
 • Representatieve taken, in samenwerking en afstemming met andere bestuursleden
 • Persoonlijke inzet in tijd

Als dit je aanspreekt en je over de juiste kennis en kwaliteit beschikt, meld je dan nu aan als:
Manager Sport

Graag ontvangen we dan vóór 15 maart 2020 een e-mail met je (relevante) CV en motivatie.
Deze kun je sturen naar de secretaris van de regio Kim Witvliet, secretaris@knhszuidholland.nl 
Een gesprek met de vertrouwenscommissie van de KNHS Regio Zuid-Holland maakt deel uit van de procedure. Tijdens de selectieprocedure wordt je kandidaatstelling uiteraard vertrouwelijk behandeld.

© Nieuws.Horse 2018 | powered by Olland.biz