Source :

Het NRPS is op zoek naar een nieuwe voorzitter en een bestuurslid met vooral sponsoring in de portefeuille.

Voor de voorzitter wordt iemand gezocht met bestuurlijke en leidinggevende ervaring, iemand die zich als bruggenbrouwer op kan stellen bij tegengestelde belangen. Uiteraard heeft de persoon uitstekende communicatieve vaardigheden, weet hij/zij mensen te verbinden en kan omgaan met complexe (bestuurlijke) vraagstukken. Het spreekt vanzelf dat de nieuwe voorzitter van onbesproken gedrag is, zich bewust is van de onpartijdige positie en het NRPS voor het eigen belang stelt. Niet onbelangrijk: humor en relativeringsvermogen horen er ook bij, net als flexibiliteit en de bereidheid om tijd te steken in deze vrijwillige functie.

Voor de voorzitter zijn er de volgende taken:                                                                                                                  – leiding geven aan het NRPS in zijn ruime betekenis
– het leiden van de vergaderingen van het AB, de ledenraad, de Algemene Ledenvergadering etc.
– zorg dragen voor de naleving van de statuten en reglement
– onderhoudt contacten met personen en/of organisaties die voor het NRPS van belang kunnen zijn
– vertegenwoordigd het NRPS naar buiten

Daarnaast zoekt het NRPS ook een algemeen bestuurslid met:
– ervaring en affiniteit met sponsoring
– heeft humor en relativeringsvermogen
– is flexibel en is bereid tijd te steken in deze vrijwillige functie
en dat bestuurslid moet:
– vergaderingen bijwonen
– actief bezig zijn met het werven van sponsors
– onderhouden van goede contacten met sponsors

Reacties (motivatie en CV) kunnen gemaild worden naar de secretaris van het Algemeen Bestuur, Liesbeth Bonder: info@nrps.nl

© Nieuws.Horse 2018 | powered by Olland.biz