Het bestuur van het Koninklijk Friesch Paarden-Stamboek (KFPS) maakt zich zorgen over de sterke terugloop van het aantal fokkers van Friese paarden. Ten opzichte van 2003 is het aantal paardenfokkers met de helft teruggelopen. Er worden te weinig veulens geboren.

In het document KFPS Strategie 2019-2024, waarin het beleid voor de komende jaren wordt uitgestippeld, geeft het bestuur aan dat de fokkerij moet worden gestimuleerd. Zo moet het fokken van paarden interessanter worden, moet de deelname aan keuringen aantrekkelijker zijn, moeten nieuwe fokkers beter worden begeleid en moet hun kennisniveau omhoog.

Belangrijkste oorzaken van de terugloop van het aantal fokkers zijn een zekere mate van verzadiging van de markt en minder handel en lagere prijzen als gevolg van de economische crisis vanaf 2008. Het KFPS had verwacht dat na het aantrekken van de markt en het herstel van de economie in 2015 het aantal dekkingen zou stijgen. Er worden weliswaar weer meer merries gedekt, maar het aantal dekkingen is nog niet op het gewenste niveau.

Rond de eeuwwisseling gingen stoppende melkveehouders zich bezighouden met het fokken van Friese paarden. Deze fokkers zijn nu vanwege hun leeftijd gestopt en hun plaats is niet ingenomen door jongere fokkers. Het KFPS constateert dat het fokken voor tentoonstellingen en keuringen als hobby onder druk staat. Bovendien is het houden en fokken van paarden een vrij kostbare aangelegenheid.

Momenteel worden er jaarlijks zo’n 3500 veulens geboren. Dit levert volgens het KFPS nog geen direct gevaar op voor inteelt, maar wat meer veulens zal het Friese paard in brede zin wel ten goede komen. Het stamboek streeft naar 4500 veulens in 2024.

In de afgelopen jaren heeft het Friese paard in de sport een enorme ontwikkeling doorgemaakt. De belangstelling voor een paard met sportaanleg groeit en in de doelstellingen van het stamboek is het belang van sportpaarden sterker verankerd.

Tegelijkertijd ziet het Koninklijk Friesch Paarden-Stamboek (KFPS) dat de kloof tussen fokkerij en sport eerder groter dan kleiner wordt. Bij de fokkers is de affiniteit met sport niet heel erg groot. Sportgerelateerde eisen worden gezien als (ongewenste) opdrijving van de kosten. Aan de andere kant heeft de sportsector weinig op met keuringen en wordt met eigen materiaal gefokt en geselecteerd. Het KFPS wil sport en fokkerij dichterbij elkaar brengen. ‘Het Friese paard is er niet bij gebaat dat fokkerij en sport zich te veel op twee eilanden bevinden’, schrijft het bestuur.

Het KFPS viert dit jaar zijn 140-jarig bestaan. Het bestuur van het stamboek stelt dat het Friese paard er, ondanks de zorgen voor de toekomst, nog nooit zo goed heeft voorgestaan als nu. De polulatie heeft een gezonde omvang en er is een goede grip op de inteeltproblematiek.

© Nieuws.Horse 2018 | powered by Olland.biz