Source :

In de bestuursvergadering van woensdag 24 april, heeft het Algemeen Bestuur van het KWPN besloten om per 1 januari 2020 Viggon van Beest te benoemen als freelance inspecteur voor de tuigpaardmerries en –hengsten. Tot het einde van dit jaar zet hij zijn werk voort als tuigpaardinspecteur merrieselectie, in 2020 komen daar dus ook de tuigpaardhengsten bij.

Joop van Wessel – momenteel actief als freelance inspecteur voor de tuigpaardhengsten – is per 1 januari 2020 benoemd als lid van de hengstenkeuringscommissie tuigpaard. De Fokkerijraad Tuigpaard en de voorzitters van de tuigpaardregio’s hebben met een meerderheid van stemmen het Algemeen Bestuur geadviseerd om Joop van Wessel aan te stellen als opvolger van Lammert Tel, die aan het eind van dit jaar aftredend en niet herkiesbaar is.

In een eerder stadium is gecommuniceerd dat het streven is om vanuit het oogpunt van korte lijnen en kostenbesparing zoveel mogelijk taken door KWPN-medewerkers te laten uitvoeren. Het plan was om de inspectietaken tuigpaard uit te laten voeren door de huidige KWPN-inspecteurs in Ermelo. Het bestuur heeft echter gehoor gegeven aan het dringende verzoek vanuit de Fokkerijraad Tuigpaard en de voorzitters van de tuigpaardregio’s die – na overleg met de leden – pleitten voor een inspecteur met een tuigpaardachtergrond.

© Nieuws.Horse 2018 | powered by Olland.biz