Het afgelopen jaar is het ledental van de KNHS met ruim 3000 gedaald. In Noord-Brabant was de uitstroom van verenigingsleden met 561 het grootst. De grootste provincie blijft Zuid-Holland, vooral vanwege het grote aantal manegeleden (15.695) tegenover het aantal verenigingsleden (6095).

Wat betreft verenigingsleden is Gelderland het grootst (8433), gevolgd door Noord-Brabant (7865). Als het gaat om manegeleden wordt Zuid-Holland gevolgd door Noord-Holland (10.335), Gelderland (8.909) en Noord-Brabant (7865).

Van de 34.593 ruiterbewijshouders woont met 7.947 het grootste deel in Zuid-Holland, gevolgd door Noord-Holland (7.511) en Gelderland (5.547).

Wat betreft het aantal starts in de dressuur is het opvallend dat in Gelderland de afgelopen jaren dat aantal steeg van 57.499  in 2015 tot 66.498 in 2018.  Ook in Groningen groeide het aantal starts in die periode: van 10.419 naar 13.849. De grootste daling was te zien in Zuid-Holland (van 54.014 naar 47.222) en Overijssel (van 47.244 naar 40.919).

In Overijssel was het aantal starts in het springen in die periode het grootst: van 46.134 in 2015 naar 49.286 in 2018. Noord-Brabant volgt met een groei van 38.935 naar 40.605. Gelderland groeide van 34.555 naar 35.655 starts, Drenthe volgt met een groei van 23.905 naar 26.639. Utrecht daalde in deze periode van 19.887 naar 17.504 starts.

© Nieuws.Horse 2018 | powered by Olland.biz