Source :

De KNHS heeft het vernieuwde reglement voor de Hippade 2019 gepubliceerd. Nieuw is o.a. dat intenationaal uitgekomen 1m45-paarden niet meer aan het KNHS-kampioenschap ZZ mogen deelnemen. 

De data van de Hippiade 2019 zijn:

24 augustus 2019 – Hippiade Pony’s: dressuur  (alle klassen), afdelingsdressuur, verenigingskampioenschap en springen (L t/m ZZ)

30 augustus 2019 – Hippiade Springen klasse B pony’s en paarden

30 en 31 augustus 2019 – Hippiade Paarden: dressuur (B t/m ZZ-Licht), afdelingsdressuur, verenigingskampioenschap en springen (L t/m ZZ)

Nog steeds geldt dat combinaties tijdens de kampioenschappen maar in één klasse per discipline mogen meedoen. Dit is altijd de hoogste klasse waarin de combinatie in de periode 1 april 2019 tot en met het regiokampioenschap uitgekomen is.

Nieuw!
Ten opzichte van vorig jaar zijn er in het kampioenschapsreglement een paar belangrijke wijzigingen:

  • Nieuw in het kampioenschapsreglement springen is dat combinaties die (internationaal) 1.45m zijn gestart in het desbetreffende seizoen niet meer startgerechtigd zijn in de KNHS-kampioenschappen klasse ZZ-springen. Ook mogen combinaties die in het verleden 1.50m of hoger hebben gesprongen niet meer op de KNHS-kampioenschappen starten.
  • Bij de afdelingsdressuur is, net als in het disciplinereglement dressuur, vrijgelaten in welke klasse het meertal aan start komt. Dit bepaalt het team zelf. Vier- en zestallen worden samengesteld uit leden afkomstig van dezelfde vereniging, dezelfde kring of dezelfde regio. Het deelnemende team moet tijdens de KNHS-kampioenschappen starten in de klasse waarin zij tijdens het KNHS-regiokampioenschap zijn gestart en door de regio zijn afgevaardigd.

Kijk hier voor alle beschikbare reglementen van de Hippiade 2019.

Verdeelsleutel
De verdeelsleutel wordt na 1 juni 2019 gepubliceerd. De verdeelsleutel wordt per klasse gemaakt op basis van het aantal actief startende combinaties in die klasse per regio tegenover het aantal actief startende combinaties in de klasse in heel Nederland. De regio geeft de geselecteerde deelnemers voor de Hippiade dressuur en springen door aan de KNHS.

Vraagprogramma
Naast het kampioenschapsreglement, waarin staat waaraan je moet voldoen om je te selecteren, wordt in een later stadium ook het vraagprogramma van de Hippiade toegevoegd. In het vraagprogramma staat hoe het kampioenschap wordt verreden en bijvoorbeeld welke dressuurproeven er worden gereden.

© Nieuws.Horse 2018 | powered by Olland.biz