Source :

De KNHS is bezig een eigen inschrijfprogramma te ontwikkelen voor de meer dan 4600 wedstrijden. De bond werkt aan een ‘versimpelde versie met de belangrijkste functionaliteiten, zoals het maken van een startlijst, het verwerken van de wedstrijdresultaten en het versturen van de uitslagen naar de KNHS.’

In het bericht op de site spreekt de bond alleen over het ‘gedateerde’ en ‘in gebruik vrij ingewikkelde’ programma Concours 3.5. De KNHS gaat daarbij voorbij aan veelgebruikte initiatieven zoals Concours.nl, Inschrijfsysteem.nl of het systeem van Olland.biz. Het KNHS-programma komt gratis beschikbaar en wordt in eerste instantie getest bij men-wedstrijden.

“Als de pilot met de menwedstrijden succesvol verloopt, wordt het systeem doorontwikkeld voor de ruim 4600 dressuur- en springwedstrijden,” legt Reina uit. “Het is een versimpelde versie van Concours 3.5 met de belangrijkste functionaliteiten zoals het maken van een startlijst, het verwerken van de resultaten en het versturen van de uitslagen naar de KNHS. Wat bijvoorbeeld nog niet in deze basisversie van het KNHS Concoursprogramma zit, is het maken van startlijsten op basis van de reisafstand van de deelnemers, het toevoegen van logo’s aan start- en uitslagenlijsten en andere geavanceerde functies. Als er uit de toekomstige pilots naar voren komt dat hier veel behoefte naar is, dan worden deze opties meegenomen voor de doorontwikkeling. We gaan een klankbordgroep van wedstrijdorganisaties opstellen waarbij we deze extra opties zullen toetsen.”

Het KNHS Concoursprogramma voor dressuur- en springwedstrijden komt naar verwachting beschikbaar in het derde kwartaal van 2019.

© Nieuws.Horse 2018 | powered by Olland.biz