Source :

Op de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van de VTN is vanavond gestemd over de toekomst van de vereniging. Tijdens de vergadering stemt een meerderheid van de leden voor het oprichten van een nieuwe vereniging en kiest daarmee voor afscheid van de KNHS.

Volgens Tel is de contributie netjes betaald, en zal dat in de toekomst ook gebeuren. We zullen de deur openhouden en er mensen bijhalen voor gesprekken. We kunnen de komende maanden alsnog kijken of we eruit komen.

De reden dat er gestemd is over afsplitsing is volgens de voorzitter noodzakelijk om voldoende tijd te hebben om de nieuwe vereniging op te richten. Er moet veel gebeuren maar als we het nu in gang zetten kunnen we het voor elkaar hebben voor het seizoen 2020.

Het grootste heikel punt voor de tuigpaardrijders is deelname aan concoursen. De KNHS heeft een mail naar concoursorganisaties verstuurd waardoor hier en daar wat onrust ontstaat. ”we zijn bij alle nationale concoursen langs geweest maar geen enkel concours heeft gezegd dat ze dan geen tuigpaarden meer willen.

Tijdens de stemming zijn er 267 stemgerechtigden. De uitslag is als volgt: 232 groen (voor afsplitsing), 13 blanco em 22 rood (tegen afsplitsing).

© Nieuws.Horse 2018 | powered by Olland.biz