Source :

De afgelopen maanden zijn er verschillende fokkerscafés rijpaard en Gelders paard georganiseerd. Gisteravond vond het eerste fokkerscafé tuigpaard plaats bij de Zilfia’s Hoeve in Houten. De aanwezigen konden onder leiding van Viggon van Beest, inspecteur tuigpaard, via hun mobiele telefoon of door het KWPN verstrekte iPad hun mening geven over diverse onderwerpen.

Wat gaat er goed, wat kan er beter en wat brengt de toekomst voor de tuigpaardfokkerij? Onderwerpen waren onder meer de duur van het verrichtingsonderzoek, het predicatenstelsel en andere onderdelen van het huidige selectiesysteem.

Op de vraag of het verschil tussen stermerries en keurmerries momenteel goed is gaf een ruime meerderheid van 71% aan de voorkeur te hebben om de lat voor het behalen van het keurpredicaat te verhogen. 35% ziet graag ook de lat voor het worden van een stermerrie omhoog gaan. Minder overeenstemming was er over de stelling dat het sterpredicaat op de stamboekkeuring al toe moet worden toegekend. 49% vond van wel, 51% was het hier niet mee eens.

Met de stelling ‘Het verrichtingsonderzoek moet korter’ was 64% het eens. Uit een vervolgvraag hierop bleek dat de voorkeur uit gaat naar een duur van 35 dagen waarbij de paarden 3 weken voor aanvang 1 keer voorgereden worden. M.b.t. het vrijbewegen in de kooi gaf 53% gaf aan dat het niet moet worden toegevoegd aan het selectietraject. Aansluitend hieraan werd de vraag gesteld of het longeren moet worden toegevoegd aan het selectietraject. Met een overtuigende 88% van de stemmen werd gisteravond duidelijk dat dit volgens de aanwezigen niet nodig is.

© Nieuws.Horse 2018 | powered by Olland.biz