Source :

Op 14 februari kwam het voltigeforum bij elkaar op het KNHS-centrum in Ermelo. De belangrijkste onderwerpen worden hieronder kort toegelicht.

Samenstelling voltigeforum
Anou Geleijnse heeft aangegeven te stoppen als forumlid voltige. Anou vertegenwoordigde de FNRS-ondernemers binnen het voltigeforum. Ze heeft helaas onvoldoende tijd om aan te sluiten bij de vergaderingen van het forum. Het voltigeforum bedankt Anou voor haar bijdrage binnen het forum.

Er wordt een vacature uitgezet om een opvolger te vinden voor Anou. Wil jij de FNRS-ondernemers vertegenwoordigen binnen het voltigeforum? Kijk op de FNRS-website voor meer informatie over deze vacature.

Evaluatie KNHS-Voltige Cup 2018
Op woensdagavond 2 januari vond de finale van de KNHS-voltige cup plaats tijdens de showavond van het internationale concours Zuidbroek in Groningen. Het was een mooie finale in een hele mooie entourage. Geweldige promotie voor de voltigesport in Nederland. Het forum kijkt tevreden terug op de KNHS-voltige Cup 2018. De mogelijkheden voor een nieuwe voltigecompetitie in 2019 worden onderzocht.

Verdeelsleutel Hippiade Voltige 2019
Sinds vorig jaar wordt er voor de Hippiade Voltige gewerkt met een verdeelsleutel om de afvaardiging naar de Hippiade Voltige te bepalen. De verdeelsleutel voor de Hippiade Voltige 2019 is besproken in de vergadering. Ten opzichte van 2018 zijn er geen wijzigingen. Hier vind je de verdeelsleutel.

Werkgroep wedstrijdreglement voltige
Vorig jaar is er een werkgroep ingericht die zich bezig houdt met het optimaliseren van het wedstrijdreglement. In de werkgroep is het voltigeforum, het bestuur van de KNHS Voltigevereniging en de Technische commissie voltige vertegenwoordigd.
Voor 2020 is het forum al druk bezig met wijzigingen. Diana van Klaveren heeft namens de werkgroep eind 2018 al denkrichtingen gepresenteerd. In de komende periode worden de denkrichtingen verder uitgewerkt en wordt een bijeenkomst georganiseerd om dit voor te leggen aan voltige-instructeurs.

Heb je ideeën over de wedstrijdsport voor 2020 en verder? Het forum ontvangt graag je input. Je kunt deze per mail aanleveren via forumvoltige@knhs.nl

Over het KNHS-voltigeforum
Elke discipline in de paardensport heeft een eigen forum. In het voltigeforum wordt nagedacht over de sport, worden nieuwe ideeën besproken en spelregels bepaald. Er wordt gekeken naar de hele breedte van de paardensport, dus van instroom tot topniveau. Heb je suggesties of ideeën om de voltigesport in Nederland nog mooier te maken? Neem dan contact op met het forum via forumvoltige@knhs.nl of bekijk de samenstelling en lees eerdere verslagen.

De vergaderingen van het voltigeforum zijn in 2019 op; 10 mei, 2 september en 29 november.

© Nieuws.Horse 2018 | powered by Olland.biz