De hengstenkeuringscommissies dressuur en springen hebben de fokkerijresultaten van een aantal hengsten beoordeeld. Wanneer een hengst na de beoordeling op veulens wordt gehandhaafd, is het volgende selectiemoment wanneer de oudste nakomelingen vier jaar zijn.

Minimaal tien nakomelingen moeten worden gescoord bij een stamboekkeuring of tijdens de 1e bezichtiging van de hengstenkeuring. Wanneer niet voldaan wordt aan dit minimum wordt de beoordeling vooruitgeschoven tot het moment dat het minimum van tien gescoorde nakomelingen is bereikt. Na het beoordelingsmoment op vierjarige- en zevenjarige nakomelingen maakt de hengstenkeuringscommissie de afweging of een hengst op wacht wordt gezet of gehandhaafd blijft tot het volgende beoordelingsmoment. Wanneer de oudste nakomelingen 11 jaar zijn, is het laatste selectiemoment. Nu besluit de hengstenkeuringscommissie een hengst definitief goed te keuren of af te keuren.

Beoordeling vierjarigen
Wanneer een hengst goed blijkt te fokken aan de hand van de fokwaarden sport, -exterieur en -beweging, waaronder ook de resultaten in de EPTM en IBOP vallen, blijft de hengst gehandhaafd. Het aantal behaalde predicaten op de stamboekkeuring, aantal 2e en 3e bezichtiginghengsten alsmede aangewezen hengsten wordt eveneens meegenomen in de besluitvorming. Eigen prestaties van de hengst (o.a. hengstencompetitie en kampioenschap jonge paarden) worden eveneens meegewogen.

Beoordeling zevenjarigen
Het volgende beoordelingsmoment is op zevenjarige nakomelingen. Door de hengstenkeuringscommissie wordt nu de vererving van sportprestaties zwaarder meegenomen in de beoordeling. Overigens blijven exterieur en beweging en ook de testen meewegen in de besluitvorming. De beoordeling geschiedt aan de hand van de sportgegevens die door de FEI, KNHS en het KWPN zijn vastgelegd.

Beoordeling elfjarigen
Beoordeeld wordt of de hengst een positieve bijdrage levert aan het bereiken van het KWPN fokdoel. De criteria waarop deze beslissing wordt genomen is gebaseerd op de fokwaarden sport, -exterieur en -beweging. Tevens wordt beoordeeld of de hengst zich mogelijk in andere sportdisciplines positief weet te onderscheiden; oa in eventing of als vererver van hunters.

Onderstaand treft u de adviezen aan die de hengstenkeuringscommissies aan het algemeen bestuur hebben voorgedragen. Deze adviezen heeft het algemeen bestuur inmiddels omgezet in besluiten.

SPRINGHENGSTEN:
Beoordelingsmoment op vierjarige nakomelingen: handhaven
EL CLARIMO
EMIR R
FARFAN M

1 jaar uitstel ivm minder dan 10 beoordeelde nakomelingen
FIBONACCI
FIRE
FIRST VERDI
FLYING DREAM

Beoordelingsmoment op zevenjarige nakomelingen: handhaven
BERNINI
BODINUS

1 jaar uitstel ivm minder dan 10 beoordeelde nakomelingen
QUERLY-ELVIS

Beoordelingsmoment op elfjarige nakomelingen: definitief goedkeuren
L’ESPRIT
CARTHINO Z
HARLEY VDL
VAILLANT
VAN GOGH
VINGINO

DRESSUURHENGSTEN:
Beoordelingsmoment op vierjarige nakomelingen: handhaven
ELECTRON
EXPRESSION
FERDEAUX
FERDINAND

1 jaar uitstel
NETTO
Netto is als 10-jarige goedgekeurd met name om zijn aanleg voor verzameling. Zijn fokwaarde sport blijft met 111 duidelijk achter t.o.v. andere hengsten waarvan de oudste nakomelingen 4 jaar zijn. De hengstenkeuringscommissie adviseert om de hengst te handhaven tot het moment dat zichtbaar is dat de nakomelingen van Netto wel of niet over bovengemiddelde aanleg voor verzameling beschikken.

1 jaar uitstel ivm minder dan 10 beoordeelde nakomelingen
FIVE STAR
FOUNDATION
VELAZQUEZ

Beoordelingsmoment op zevenjarige nakomelingen: handhaven
BOJENGEL
BON BRAVOUR
BRETTON WOODS
CHARMEUR
CHIPPENDALE

1 jaar uitstel ivm minder dan 10 beoordeelde nakomelingen
AQIEDO
CHARMINGMOOD
WESLEY

Beoordelingsmoment op elfjarige nakomelingen: definitief goedkeuren
VALDEZ
VIC
WESTPOINT
WINNINGMOOD

© Nieuws.Horse 2018 | powered by Olland.biz