De Vereniging van Tiuigpaardrijders Nederland gaat een bijzondere algemene  ledenvergadering uitschrijven. De KNHS heeft in het nieuwe wedstrijdreglement, dat per 1 april van kracht wordt, het gebruik van oordoppen verboden, het verbod op het gebruik van de opzetteugel staat voor 2020 gepland.

De VTN schrijft: Gezien het feit dat de KNHS zeer recent te kennen heeft gegeven dat zij een aantal reglementswijzigingen gaat invoeren vanaf aankomend seizoen die onze sport bijzonder en blijvend zullen raken wordt op dit moment een Bijzondere Algemene Ledenvergadering voorbereid waar mogelijk opheffing van de VTN en oprichting van een nieuwe vereniging aan de orde zal worden gesteld en aan de leden wordt voorgelegd.

Door de oprichting van een nieuwe vereniging lijkt de vereniging kans te zien om niet meer onder de kNHS-reglementen te rijden.

© Nieuws.Horse 2018 | powered by Olland.biz