Source :

Het VDL Stud imperium in Bears wordt uitgebreid met  een voortplantingscentrum. Het is de nieuwste tak van het imponerend grote internationale paardenbedrijf van Wiepke van de Lageweg en zijn zonen. OPU en ICSI zijn de nieuwe woorden die daarbij horen.

Aan het laboratorium en de ruimtes waar embryotransplantaties gaan plaatsvinden wordt nog de laatste hand gelegd. ‘Embryotransplantatie is niet nieuw. Mensen wilden er eerst niet aan, maar nu is het heel normaal. Wij passen het al een paar jaar toe op ons dekstation. Het is handig voor merries die in de sport lopen of waarvan je graag meer dan één nakomeling per jaar krijgt. Omdat de vraag naar embryotransplantatie steeds groter wordt, hebben we besloten een nieuw centrum ervoor te bouwen’, vertelt Wiebe Yde van de Lageweg. ‘We maken het zo dat er niet alleen embryo’s kunnen worden gespoeld, maar er in de toekomst ook ICSI en OPU kunnen worden gedaan.’

OPU (ovum pick-up) is het winnen van eicellen van een merrie, waarna die door middel van ICSI (intracytoplasmatische sperma-injecties) worden bevrucht. Het embryo dat daaruit ontstaat, wordt teruggeplaatst in een draagmerrie. Deze technieken zijn nog geen gemeengoed maar worden toch op steeds grotere schaal toegepast.

© Nieuws.Horse 2018 | powered by Olland.biz