Source :
Na het faillissement van Eurocommerce had de Rabobank recht op het terugvorderen van 2.050.000 euro van de B.V., de vennootschap van de echtgenote van Ger Visser. De vrouw had bijna dit hele bedrag op de rekening van haar dochter gezet. De rechtbank oordeelt dat de B.V., de echtgenote en dochter onrechtmatig hebben gehandeld; zij moeten het geld aan de bank terugbetalen.

Eurocommerce had 2.050.000 euro geleend aan de B.V. De Rabobank had een zogenoemd pandrecht op Eurocommerce. Op grond van dat pandrecht kan de Rabobank het geld van de B.V. opeisen. De echtgenote weigerde echter de Rabobank te betalen. Zij vond dat zij mocht verrekenen met het geld dat zij nog van haar man tegoed had . De echtgenote meende dat zij op haar wijze had bijgedragen aan het tijdens het huwelijk opgebouwde vermogen. Zij had met haar man de afspraak gemaakt dat zij zou meedelen in het vermogen van haar man. Vandaar dat ze vond dat ze nog geld van hem tegoed had.

Het echtpaar trouwde destijds onder huwelijkse voorwaarden. De  afspraak op grond waarvan de vrouw een vordering had op haar echtgenoot kwam neer op een wijziging van de huwelijkse voorwaarden. Maar die was niet, zoals de wet bepaalt, vastgelegd in een notariële akte. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en de Hoge Raad oordeelden daarom dat die afspraak niet geldig is. Dat betekent ook in deze zaak dat de afspraak tussen de bestuurder en zijn echtgenote ongeldig is. De echtgenote moest de lening dus aan de Rabobank terugbetalen.

In verband met het onderzoek naar witwaspraktijken heeft de FIOD (Fiscale inlichtingen en opsporingsdienst) een inval gedaan in het huis van de bestuurder en zijn echtgenote. Vlak na de inval van de FIOD  heeft de echtgenote 2.000.000 euro overgeboekt van de B.V. naar hun dochter. De rechtbank oordeelt dat de B.V.,  de echtgenote en de dochter hiermee onrechtmatig hebben gehandeld.

© Nieuws.Horse 2018 | powered by Olland.biz