Source :

De bekende paardenstal Tops ligt overhoop met de gemeente Valkenswaard. Aanleiding is onenigheid over het aanplanten van groen bij het toppaardencomplex aan de Maastrichterweg. 

Oud-olympiër Jan Tops kreeg in 2013 toestemming zijn bestaande stal met tien hectare uit te breiden. Zo kon hij aan de ‘paardenboulevard’ onder meer een topsportstadion neerzetten voor internationale concoursen. De provincie stelde echter als voorwaarde dat het ambitieuze plan zo goed mogelijk werd ingepast in de omgeving. Tops kreeg daarom de opdracht 150 bomen en 12.500 haagplanten en struiken te planten op zijn terrein.

Aan die verplichting zou hij niet hebben voldaan. De gemeente heeft hem daarom een rekening van 77.000 euro gestuurd. Tops claimt op zijn beurt 200.000 euro van de gemeente en het waterschap, die hij aansprakelijk stelt voor geleden schade aan zijn beplanting. Daarvoor zou de vele regenval in 2016 de schuldige zijn geweest.

De rekening, die de gemeente al in oktober 2017 stuurde, is nog niet geïnd. Wethouder Kees Marchal (CDA, Ruimtelijke Ordening) zegt dat hij in gesprek is met Tops en de druk opvoert. Volgens hem is er zeker bereidheid bij Tops. ,,Hij heeft wel veel aangepoot, maar nog niet alles. Het probleem is: wat hij wel heeft aangeplant, heeft het door de vele regenval in 2016 niet overleefd. Toen is bijna alles verzopen. Tops wil nu zeker weten dat wat hij aanplant daar ook in lengte van dagen kan blijven staan.”

Daarom wordt onderzocht of de situatie van 2016 uitzonderlijk was of dat zo’n natte periode vaker te verwachten is. In dat laatste geval lijkt de gemeente bereid mee te denken over de inpassing van andere soorten groen dan was aanvankelijk afgesproken. En de claim van ruim twee ton die Tops bij de gemeente en het waterschap heeft gelegd? ,,Hij moest bomen planten en die zijn kapotgegaan. Dat zou komen door een te hoge waterstand. Dan is het zoeken naar een schuldige.”

Het idee achter het nieuwe groen was dat een inheemse bladverliezende haag de bestaande dichte coniferenhagen aan de Abdijweg en de Maatrichterweg zou vervangen. Op de parkeerplaats voor trailers moesten vier bomenrijen komen. Daarbij hoorde ook een deadline: binnen drie jaar na de aanvang van de bouw (in april 2014) moest de aanplanting zijn voltooid. Als Tops niet aan zijn aanplantplicht voldoet, kan hij de ruim 77.000 euro ook overmaken naar de gemeente. Die zorgt er dan voor dat voor dat bedrag elders in Valkenswaard bomen, hagen en struiken worden aangeplant.

Stal Tops wilde op de kwestie geen toelichting geven. ,,We zijn nog in de overlegfase”, zei algemeen directeur Fred van Lierop. ,,Dit is iets tussen de gemeente en Stal Tops en daarover doen we geen mededelingen.”

foto Jurriaan Balke

© Nieuws.Horse 2018 | powered by Olland.biz