Source :
Equnews

De KBRSF springcommissie houdt zich bij de start van dit nieuwe jaar voor de eigen wedstrijden niet automatisch aan de nieuwe FEI-reglementering. Als het gaat om achterbeenbeschermers of een val van de ruiter wijken de Belgen af, over andere punten in het reglementering hebben ze vragen gesteld of voorstellen gedaan, vooral om duidelijkheid te verschaffen voor ruiters en officials.

FEI voert vanaf dit jaar stapsgewijze beperkingen in voor de achterbeenbeschermers.  Voor 2019 geldt deze wijziging op internationaal niveau voor pony’s, children, veteranen en amateurs.  Bij de start van het internationale seizoen bleek al snel dat de opgenomen definities niet consistent en niet duidelijk waren.  Daarom heeft KBRSF beslist om deze regelgeving nog niet toe te passen in 2019.  De algemene beperkingen van de achterbeenbeschermers (waaronder maximaal gewicht) en de voorheen bekende beperkingen van de achterbeenbeschermers bij jonge paarden blijven wel behouden.

Ook de nieuwe regelgeving aangaande de medische check-up die altijd moet gebeuren na een val wordt niet toegepast in België.  Alleen wanneer de medische dienst na een val oordeelt dat de ruiter niet bekwaam is om verder te rijden, kan de jury beslissen om de ruiter niet toe te staan verder te rijden.

In bijgaand document vind je een overzicht van deze voorstellen.

© Nieuws.Horse 2018 | powered by Olland.biz