Informatie voor de deelnemers aan de workshop paarden beoordelen op 18 april

Het programma voor de praktijkavond ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:
18:30 tot 19:00 uur inleiding over het gewenste exterieur van een sportpaard (dressuur en springen) en het lineair scoren hiervan door het KWPN
19:00 tot 20:00 uur uitgebreide toelichting in de praktijk van het lineair scoren van enkele paarden waarbij de deelnemers zelf mee kunnen scoren
20:00 tot 21:00 uur lineair scoren van de overige meegebrachte paarden
21:00 tot 22:00 uur indien gewenst inschrijven van de paarden volgens het systeem van de thuiskeuring
Boven genoemde tijden zijn slechts richttijden e.e.a. is sterk afhankelijk van het aantal meegebrachte paarden en de tijd die nodig is voor het beantwoorden van de vragen.

De inleiding en het lineair scoren wordt verzorgd door KWPN inspecteur Floor Dröge.

Het is zaak dat de paarden op hun voordeligst voorgebracht worden zodat zij goed beoordeeld kunnen worden, dus is het verstandig om ze netjes in te vlechten en te toiletteren. De paarden worden niet onder het zadel, maar aan de hand gepresenteerd. Ook hier is het weer zaak dat dit zo professioneel mogelijk gebeurt, daartoe zullen de paarden worden voorgebracht en opgesteld door de ervaren voorbrenger Bas Joris lid Jong KWPN. Hierdoor kan ook de eigenaar de beoordeling van zijn/haar paard in alle rust volgen. Er wordt een toelichting gegeven op de beoordeling en er is voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen.

Indien gewenst kunnen paarden die nog niet zijn ingeschreven in het stamboek (VB) aan het eind van de avond worden ingeschreven volgens het systeem van de thuiskeuring. Zie voor een uitgebreide toelichting hierop: http:// www.kwpn.nl/zoekresultaten?q=thuiskeuring. Doordat we gebruik maken van een verzamellocatie geldt deze avond een gereduceerd tarief van € 75,15 voor een KWPN-merrie en € 133,40 voor een niet KWPN-merrie, wel dient men lid te zijn of worden van het KWPN.

Voor deelname, MET OP ZONDER PAARD, kunt u zich aanmelden bij het secretariaat van KWPN Zuid-Holland via kwpn.zh@gmail.com.
Kosten deelname € 15,00 pp.

© Nieuws.Horse 2018 | powered by Olland.biz