Het tijdelijke Endurance comité van de FEI, waarvan ook Pieter Wiersinga lid is, heeft deze week voor de derde maal vergaderd. Aanleiding was niet alleen het overlijden van een endurancepaard bij een wedstrijd in de Verenigde Arabische Emiraten, maar ook het gegeven dat bijna wekelijks in deze sport een paard overlijdt.

De terugkoppeling over het resultaat van de bijeenkomst is in zeer algemene termen: “De prioriteit is nu om de ideeën uit deze bijeenkomst uit te werken in voorstellen voor het FEI Sportforum in april”, zo zei Mark Samuel, vice-voorzitter van de FEI. Het comité besprak ook mogelijke reglementswijzigingen zoals voorstellen over verplichte rustperiodes, afstanden voor een CEI1*, harnachement en het optimaliseren van de inzet van FEI Officials (opleiding, evaluatie, etc.) Het Sportforum op 15 en 16 april gaat in belangrijjke mate over de toekomst van de endurancesport.

 

© Nieuws.Horse 2018 | powered by Olland.biz